Dato: 21. november 1847
Fra: H.C. Andersen   Til: Heinrich Zeise
Sprog: tysk.

Kjbenhavn 21. Novemb. 1847.

Kjre Ven!

Frst maa jeg takke Dem for den Kjrlighed De har viist min Digtning, den Troskab jeg seer De har gjengivet samme med, jeg fler hele Vanskeligheden, og har en lille Frygt af, at Afskriveren af det Manuskript, De fik ikke har vret saa correct, som De, i det mindste finder jeg i en lignende Afskrift, hvorefter den danske Original nu trykkes en Del Misforstaaelser, ja Forglemmelser, men her er nu intet at gjre. Modtag min Tak her for Deres Deel! Dersom ikke allerede de frste Ark ere trykkede, har jeg med Hensyn til disse endnu flgende at gjre opmrksom paa. I frste Afdeling hvor Stemmen fra oven siger:

Ingen Ro jeg Dig under,

Bort! uden Hvile herfra!"

Dette maa staae med strre Bogstaver. I anden Afdeling lige i Begyndelsen, er glemt noget. Romeren skal sige:

Kun Fanger, Jder fra Jerusalem.

Jeg breder Hynder ud, vil her I sidde,

Og da jeg skal forklare Eder alt,

glemt:

- De hvide Quinder med de lange Slr

Tt ved Arena ere Vestalinder;

I veed jeg skylder een af dem mit Liv,

Jeg var til Dden dmt, uskyldigt dmt,

Som let kan hnde Folk i vore Tider;

Jeg mdte paa min Vei en Vestalinde,

Sligt helligt Mde gav mig atter fri!

- Men hr Musik, vor store Keiser kommer,

Domitianus osv. osv.

Lngere henne i samme Afdeling er et Chor- af romerske Soldater hvor den Linie kommer:

Jeg hang saa fast som Ranken!"

dette er altfor uanstndigt, jeg har rettet det til: Jeg, Jupiter i Tanken!"

Ligeledes hvor Ahasverus vaagner i Kathakombeme kan han ikke sige:

Vee! den Korsfstedes Rige Er kun Grave og Huler,"

thi det var, som om han beklagede det, der skal staae: Ja, den Korsfstedes Rige osv., dog jeg frygter at alle disse Bemrkninger komme for silde, Lorck har vist alt dette trykt, jeg vil da gaae til sidste Afdeling. I Ahasveruss Monolog:

En Verdens Aand er denne Christendom!

kommer for, lngere nede

Knust er hans Stolthed, men ei knuust hans Had,

dette sidste Ord hos Dem kan jeg ikke lse jeg synes der staar Goll men der skal staae Hasz!

I Scenen med Ahasverus og Bygmesteren har De oversat det danske Ord Snille ved Klugheit", men Klogskab er ikke Snille; dette er meget hiere, meget nr Geni, har man ikke et tydsk Ord herpaa, noget som udtrykker en hiere Dygtighed.

Lngere nede siger en Borger

Kjender I ikke Paven,

Johan den tre og tyvende, den Skurk

jeg har i Originalen forandret Skurk til Synder, da Skurk tidligere er brugt. I Klosterkjkkenet har jeg slettet to Linier ud i Satans Monolog som ogsaa er skeet i Dansken, - Det Ord birschen kjender jeg ikke, men det er vel almindeligt? - I Slutningen af Scenen mellem Ridderen og den blinde siger Ridderen

"Det gjr jeg nu! - jeg, jeg, er Venceslaus!

vil De stte:

"Det gjr jeg nu!

(skyder den ned,)

Jeg, jeg er Wenceslaus.

Sidst i Scenen med Kapucineren siger denne,

"Jeg er som Du en Vandrer - jeg er Satan!"

Vil De lade ham sige:

Jeg er som Du en Vandrer - Lucifer!

Efter at Ahasverus har sagt: "Alt bliver mig saa klart et kort Minut!" staaer (Solen synker og det bliver Nat) der skal staae:

(han strkker Hnderne ud mod det uendelige Hav, Solen stiger hiere og hiere).

Vandre-Duerne.

Hvad hvidske som i Drmme Skovens Trer

Hvad har de seet osv.

Jeg har i Deres Manuskript udslettet den Overskrift Ildfluerne og de fire Linier som fulgte.

Blgernes Sang: "Svulmende bre vi etc. - er meget tro, men mere tung i Oversttelsen, end det vrige, kunde De ikke, faae lidt mere poetisk Sving i anden og tredie Linie.

Med Hensyn til Bogens Tittel, da troer jeg at det er bedst den ganske simpelt kaldes.

Ahasverus.

af

H. C. Andersen.

Dedicationen nsker jeg saaledes.

Hans kongelige Hihed

Carl Alexander

Arvestorhertug, til Sachsen- Weimar- Eisenach

af taknemligt hengivent Hjerte

og i allerdybeste rbdighed.

Det Ord rbdighed vil De overstte ved Ehrfurcht, som det er sdvanligt paa ,Tydsk naar man taler til Frsterne. - &

Jeg er meget nysgjerrig efter at see hvorledes Ahasverus bliver optaget i Tydskland, hvad er Deres Mening om dette Digt. Paa Dansk bliver den srdeles smukt udstyret, den er der over 12 Ark, jeg har selv niagtig kunnet gjennemgaae den. 5 nye Eventyr ere fuldendte, men jeg vil ikke have dem ud for det frste. Navnene ere: 1) Det gamle Huus. 2) Vanddraaben. 3) Den lykkelige Familie (det er en Historie om nogle Snegle). 4) Moderen. 5) Flipperne, denne er nok den originaleste og moersomste, meest poetisk derimod Det gamle Huus!

- Hils Deres Fader og Sstre, tnk venlig paa mig og gld mig ved Leilighed med et Par Ord. Tak for al Deres Venskab.

af ganske Hjerte Deres

hengivne

H. C. Andersen.

P.S.

Det var venligt om De endnu engang vilde nu De er mere udenfor - lbe Versene igjennem, ikke see uden paa det elegante.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus