Dato: 7. september 1847
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 127. Fra Henriette Wulff.

Frederiksborg d. 7 September 47.

Min kjre fortreffelige Andersen!

Jeg kan ikke takke Dem, som jeg fler det for Deres sande broderlige Sind, der saa inderligt har gldet mig med tre herlige Breve, som jeg har modtaget herude paa dette gamle rvrdige Slot. Ja i Sandhed Deres Breve bringe Festdage i vores Kreds, dog allermeest i mit Hjerte, der er saa ssterligt stemt for Dem, at det fler Glden over Dem og Alt Godt og Herligt der bliver Dem til Deel, som var det min egen Broder Christian, meer behver jeg ikke at sige Dem, for at De forstaaer min Glde over Dem! Naar jeg lser for af Deres Breve, er det med en sand inderlig Stolthed, som kommer af den bedste Kilde; jeg vilde udbasune Alt hvad der har Hentydning paa Dem, for den hele Verden; det var dog at virke til Menneskehedens Gavn. - Kun een Skye er der trukket op paa denne ellers saa klare Himmel, at Deres sidste Brev fra Dumbarton, med den lille Seddel inden i fra London af 27 August 1814 lader frygte at Deres Befindende var vrre end De egentlig vil sige det, siden De havde afbrudt Deres Rejse, gik ikke til Log Loggan til Prinds Albert, men tilbage til London og derfra videre; dog med Guds Hjelp er det atter godt, og naar dette trffer Dem, sidder De deutsch gemthlich hos Deres Venner i Weimar. Deres Breve ere tillige saa ualmindelig interessante, med faae Ord skildre de saameget, og i det mit systerlige Hjerte er dybt bevget af Glde, er min Phantasie sadt paa det herligste i Bevgelse; tak tak kjreste Andersen for det Alt!

Jeg kan slet ikke sige Dem rigtig som jeg fler det, men dobbelt kjr bliver min broderlige Ven mig, jo lngere mine Tanker see tilbage i Tiden, som jeg aldrig elsker mine Sdskende hjere, end naar jeg tnker tilbage paa vores Barndom og Ungdom. Jeg kan ikke ngte at jeg, ja vi Alle ere lidt ngstelige for Dem, efter dette ellers saa kjre Brev, og jeg vilde rigtignok nske at jeg bare vidste det var bedre med Dem, og hvor De var, dog nu ville vi haabe det bedste; og at vi snart har Dem hjemme i god Behold, fr er jeg dog ikke ret rolig for Dem. Min Gud hvilken Glde skal det vre at sidde og tale med Dem, jeg synes jeg har tusinde Sprgsmaal til Dem, jeg lnges rigtignok ret oprigtig efter det jeblik. Tak for Hedeblomsten fra Bjergene i Skotland, den ligger for mine jne, ved Siden staaer just et Glas med danske Hedeblomster, de ere saa ens, som vare de voxne paa samme Busk, men Danmark og Skotland ere jo ogsaa hinanden beslgtede i saa meget, nu ville de ogsaa blive det herefter i deres Kjrlighed og Paaskjnnelse af Hans Christian Andersen!

Thi Danmark har jo rigtignok hidintil gjordt det gamle Ordsprog altfor meget til Sandhed: At en Prophet ikke er agtet i sit eget Land,1815) men det vaagner dog engang til Erkjendelsen af hvad det ejer i sine Egne Krfter det er jeg vis paa. - I Berlingske Avis1816) har der vret flere smaa Notizer om Deres Rejse, i Fdrelandet af 20 August1817) stod denne Artikel jeg her sender; jeg havde oversadt det der stod om Dem i Literary Gazette og meddeel[t] hvad der var passende for Offentlighed til en Herre der har indfrt dette De her seer, men jeg er egentlig ikke tilfreds dermed, da den kjre Redacteur har modereret flere Udtryk, som vare langt bedre fr, men ikke passede i Bladets Bedemandsstil; Fdrelandet blev ellers meget glad ved at kunde berette Noget om Dem! - Tusind Tak kjre Andersen for Dickens Kort, det pranger derhende i et gammelt forgylt Spejl fra Christian d. 4 Tid, jeg blev uhyre glad for det, og stjal mig til at kysse det, thi ellers havde de Andre jo gjordt Nar af mig, men jeg elsker formelig Dickens; hvor De maae fortlle mig om ham, hvem ligner han egentlig? Deres venlige Hilsner til Oehlenschlger aflgger jeg trolig, som ogsaa til kjr William. Vi har haft dem begge et par Dage ud hos os, da de kom tilbage fra Stokholm, var det ikke faderlig kjrligt af den sde Mand, at tage herud til os, da vi ikke kom ind til ham? Vi talede lnge om Dem, og hans kjrlige Sind gldedes over Deres herlige Ophold i England. William holder inderligt af Dem, og vi kan ret tale om Dem sammen, han hrer saa gjerne paa hvad jeg fortller om Dem som ogsaa mine tre sde Drenge,1818) der med de unge aabne Hjerter opfatte enthusiastisk Alt hvad jeg meddeler om Dem fra fr og nu ! - Vi have tilbragt 6 herlige Uger herude, Vejret har vret efter fattig Lejlighed meget smukt, jeg har nydt det stille landlige Liv i fuldt Maal, vi have kjrt, redet, spadseret i de dejlige Skove, og har samlet Forraad af Sundhed til den kommende Vinter, der alt destovrre har indfundet sig, saa vi om nogle Dage, naar vi drage ind til Byen, siger med mindre Savn, end det ellers vilde have vret Tilflde: Die schnen Tage des Aranjuez sind nun zu Ende! Hvor det skulde have vret en herlig Ende paa vores Frederiksborger-Liv, dersom De var kommet saa tidlig hjem, at De ogsaa havde seet lidt ud til os, jeg troer dette gamle Slot vilde interessere Dem meget, og vi vilde have baaret Dem paa Hnderne, som vi nu kun kan bre Dem i Hjerterne. Jeg kan jo ikke sige Dem, hvor ofte jeg inderlig bevges ved at lse Deres Breve, dog intet Sted, som hvor De i et Udbrud af Taknemlighed mod Gud, siger: De kunde nske at flyve til hans Hjerte!1820) Men jeg kan heller ikke sige Dem min Angst i det jeblik, det var mig som vilde De virkeligen flyve lige i hans Arme, og hvor godt jo der maae vre og De vist ogsaa lander der engang, saa maa De dog ikke endnu gjre den Flugt, bliv lidt hos os Stakler endnu! og allerfrst kom nu rask og glad hjem, hvor saa mange elske Dem saa oprigtigen. Nu Farvel kjr Broder min!

Som en lille sd Dreng herude siger. De kjrligste Hilsner fra alle Mine, og mange Flere!!! De omfavnes hjerteligen

af Deres troe Sster.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter