Du har sgt p: +Hersholt +Collection +Library +of +Congress

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 27. august 1847
Fra: H.C. Andersen   Til: Frederik Siegfred Bang
Sprog: dansk.

Sabloniere Hotel 27 Aug 1847

Kjre Hr Bang!

Tr jeg, lige til de sidste Timer, plage Dem? Vil De ikke nok til jeg imorgen Formiddag kommer, henter penge, faaer "tru stori" og siger Farvel, overstte mig Efterflgende, men vil De skrive det saaledes paa et Brevpapir at jeg kan sende Deres Skrevne afsted naar jeg har sat mit Navn under. Det er nemlig et Brev til Bentley, som er paa Landet og ikke kommer herind fr Torsdag. Deres meget hengivne H.C.Andersen

Dear Sir and friend!

jeg flte mig saa syg og angrebet de sidste Dage i Skottland, at jeg maatte opgive at komme til Loch Loggan og til Abotsfordt; jeg naaede London i aftes og vil nu efter at have hvilet to Dage, / see at komme til Tydskland jeg trnger kun til Ro; men Dem og Deres maa jeg see frst, jeg tager fra London paa Sndag med det Train som gaaer Kl: og vil da stige af ved Toubridge hvor jeg haaber, efter Deres venlige Lfte at finde Deres Vogn, vil De da beholde mig til nste Morgen og skaffe mig igjen tilbage hvor De hentede mig. Mit Portrt har jeg afleveret i Deres Bolig i Burlingtonstreet / Min Buste skal De senere faae. Hr. Hambro vil tale med Dem naar De kommer til Byen, angaaende min nye Roman, jeg selv har kun at sige Dem at jeg giver mig ganske med en Vens hele tillid hen til Dem, De vil see paa min Interesse som paa Deres. I foraaret skal De kunne faae det engelske Manuskript til Romanen der bliver saa stor, som Improvisatoren. Tusinde Hilsener til Alle i Deres Hjem! deres inderlig hengivne

H. C. A.

[det engelske brev: Brev]

Tekst fra: Solveig Brunholm