Dato: 21. august 1847
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Nr. 126. Fra H. C. Andersen.

Dumbarton 21 August 1847.

Min kjre ssterlige Veninde.

I have seen the walls of Baliluta, - the thistle shakes there its lonely head, The fox looks out from the window, the rank gras of the wall waves round his head. Silence is in the house of Moinas fathers, synger Ossian1805) om Castellet her i Byen hvor jeg kom denne Aften efter min interessanteste Hilands Reise ; jeg maa skrive Dem til herfra, ihvor trt jeg er, Stedet og denne Dagreise er saa interessant at jeg synes mit Brev faaer vrd derved. Den unge Hr Hambro med Kone og Brn, har gjort hele Bjergtouren med, jeg har vret hans Gjst og havde alle en Riigmands Beqvemmeligheder, hvert lille nske har han opfyldt, forret mig en prgtig Plaid,:1807) en skottsk Hue,1808) ikke at tale om at jeg nu i 8 Dage har vret hans Gjst, han er stolt, siger han af at have en saa bermt Landsmand! min Gud, jeg begriber det ikke selv, men ogsaa her i dette herlige Land kjender man mig, elsker mine Skrifter! - Fr vi forlod Edinburg, havde jeg et Beviis derpaa, som rrte mig til Taarer, vi kjrte op til det bermte Heriots Hospital,1809) da vi skrev alle vore Navne, saae Portneren mit og spurgte om det var den bermte Danske, der skrev Bger og da een af Selskabet1810) sagde ja, spurgte Manden i det han pegede paa den gamle Hambro, er det ham med det rvrdige hvide Haar! - Man viiste paa mig, og Manden udbrd forundret: saa ung! ellers pleie slige Folk altid at vre gamle eller dde! - han fortalte nu at han og alle de fattige Drenge, som opdrages her lste mine Stori; jeg trykkede hans Haand og var forunderlig bevget, og overrasket ved at finde Venner her hos en ny Slgt. - Men det var Reisen i Dag! jeg springer hele Touren over til Stirling, til Callander, jeg fortller kun hvad jeg saae i Dag, i Storm, Regn og Taage, ja det har vret et ossiansk Veir og nu tuder det ude, som hele Huset vilde falde. I Formiddags seilede jeg over Loch Ketterin, hvor Valter Skott synger om the lady of the Lake,1811) Bjergene rundt om vare bruungrnne, Sen dyb og sort, vi kom tt forbi Ellens ,1812) den er skovgroet og lille; fra Sen gaaer Veien op over Bjergene, hvor man kun kan komme frem med smaa Heste, i disse Dage er imidlertid endt en Kjrevei, men det er en Vei, som den var 300 Aar tilbage i Tiden; vi kom to og to i smaa Karrer, Kudsken lb ved Siden og Vognen foer rullende ned over Klippestykker og ujevn Grund, det var en hist halsbrkkende Reise, men deilig, utrolig deilig; der var en Eensomhed, en Sorg over disse Bjerge, som den ikke findes i Tyrol, selv ikke i Grkenland; ikke et Huus, ikke en Vandrer, kun en eensom Hyrde svbt i sin Plaid og store Rovfugle. Ved Lock Lomond kom vi paa et Dampskib; Regnen strmmede ned, store Blger gik der; vi seilede tt ind under rde Robins Hule; Alt saa vildt, saa eensomt! vi maatte Alle i det haarde Veir ind i Kahytten, her betragtede en ung skottsk Dame1813) mig og nu kom hendes Mand og sagde min Kone siger hun kjender Dem efter et engelsk Portrt De er Hans Christian Andersen, (jeg nvnes overalt i Skottland med hele mit Navn) og da jeg sagde ja sprang den unge Kone frem, trykkede min Haand, gav mig sine Blomster, Alles Opmrksomhed blev henvendt paa mig og jeg flte mig grueligt geneert, men Hambro var glad derved og bag efter bevgede det mig. Den fremmede Familie indbd mig strax at vre deres Gjst, sagde at jeg var dem saa kjr, at jeg i Skottland havde saa mange der elskede mig. - Hvor det er [en] underlig Flelse jeg herved opfyldes af; Gud er for god mod mig! - I min Lykke kommer dog altid den mrke Tanke, hvorledes vil jeg efter alt dette bre den Kulde, den Tilsidesttelse, de Danske vise mig! - Hils den kjre ehlenschlger, gid jeg i ham finde en Ven, som jeg i min Lykke herude altid har tnkt paa og seet op til, just naar man meest lftede mig! - Hils Deres Sster, Kock og Snnerne. - Jeg er nu som sagt i Dumbarton, som Ossian besang, imorgen gaaer jeg til Bjergene, ndig undskylder jeg mig igjen hos Prins Albert; det er mig en meget besvrlig Reise til Loch Lagan; og nu tusind Lev vel

Deres trofaste H. C. Andersen.

[Udskrift

]

Fra England. Frken Henriette Wulff

Adresse Hr Etatsraad, Ridder Kock

Ny Kongensgade i Kjbenhavn.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter