Dato: 16. august 1847
Fra: H.C. Andersen   Til: Rosalie Du Puget
Sprog: dansk.

[Edinburgh, ca. 16. august 1847.]

Mademoiselle!

De har hdret mig med en Skrivelse, hvis Indhold srdeles har gldet mig, men denne Skrivelse har gjort en lang Omvei fr den kom til mig, nemlig fra Paris til Kjbenhavn og derfra til London, der er saaledes gaaet en lang Tid; jeg fik Brevet netop i det jeg skulde paa Jernbanen for at reise fra London til Edingburg, og det er herfra jeg sender Dem min Tak og Hilsen. -

Hvad min Biographie angaaer da vil De finde den skrevet af mig selv i de to frste Hefter af mine samlede Skrifter, ligesom De ogsaa kan faae den i engelsk Oversttelse. I samme findes omtalt omtrent Alt, hvad jeg har skrevet, med Undtagelse af Ahasverus; vil De hdre mig med Brev da send det til den danske Legation i London, og efter den 1 September til Lorck i Leipzig. -

Jeg takker Dem for den Interesse De har for mine Skrifter og glder mig til en Gang personlig at hilse paa Dem, naar jeg kommer til Paris, som dog ikke skeer denne Gang, da jeg reiser hjem over Belgien.

Deres rbdigst

[H. C. Andersen.]

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost

Mademoiselle

De har beret mig med en Skrivelse hvis Indhold srdeles har gldet mig; men denne Skrivelse har gjort en lang Omvei fr den komtil mig, nemlig fra Paris til Kjbenhavn og derfra til London, det ser saaledes gaaet en lang Tid, jeg fik Brevet netop i det jeg skulde paa Jernbanen for at reise fra London til Edingburg[!] og det er herfra jeg sender Dem min Tak og Hilsen. Hvad min Biographi angaaer da vil De finde den skrevet af mig selv i de to frste Hefter af mine samle Skrifter, ligesom de ogsaa kan faae dem i engelsk Oversttelse. I samme findes omtalt omtrent Alt hvad jeg har skrevet med Undtagelse af Ahasverus; vil De hdre mig med Brev da send det til den danske Legation i London, og efter den 1 September til Lork i Leipzig. / Jeg takker Dem for den Interesse De har for mine Skrifter og glder mig til en gang personlig at hilse paa Dem nr jeg kommer til Paris som dog ikke skeer denne gang da jeg reiser hjem over Belgien. Deres rbdigst

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 12, 268-69)