Dato: 6. juli 1847
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

198. Til E. Collin.

London 6 Juli 1847.

Kjre Ven!

Hjemme tnker man ikke paa hvorledes for den Reisende, Dagene udvide sig og hver Postdag der ikke kommer et Brev gjr Tid til Evighed! hvor har jeg ikke lngtes, dog endelig et i Dag, et Brev fra Deres Fader saa lille, som det kan skrivesmen det Vigtigste veed jeg, han er Gudskee Lov rask!Det fornier mig at han er blevet Geheime-Conferensraad, gratuleer! srdeles glder det mig at Holst har faaet Ridderkorset, jeg under ham det af Hjertet og det vil gjre ham godt, hils ham meget, jeg skal selv skriftlig lyknske ham naar jeg har Tid, endnu er jeg som i en Malstrm, og at De faaer disse Linier i Dag, kommer af at jeg er gal i Hovedet, jeg maa have Luft og saa faaer De Brev. Jeg er vistnok paa min Hders og Erkjendelses hieste Spidse, nu maa det gaae ned ad, mere kan jeg ikke erholde, end denne Verdens Byen har bragt mig. Hambroe viiste mig et Brev fra sin Sn, der er i Skotland og i Brevet stod: tag Dig af Andersen, man kjender ham her mere end selve Thorvaldsen, og factisk er det, jeg er en bermt Mand; den aristokratiske Verden, saa tilbagestdende mod deres egne Poeter, have modtaget mig, som hrte jeg til deres Kreds; jeg er i Dag og 14 Dage frem udbudt hver Dag; Middag Klokken 8 til 11 og fra halv 12 ind i Natten326; jeg udholder det ikke! jeg er ved at synke, man strmmer til mig med Indbydelser, med Breve om min Haandskrift; Alt dette er, som en Drm og i den rene Glde jeg fler herved, Glde over at Deres Fader har re af mig og Danmark, er jeg lykkelig; Deres Fader tager Deel deri men Danmark, Kjbenhavn O jeg er Nul for dem, ikke Tanke af Interesse, ikke Deeltagelse, mit Ophold i Holland har vret hderligt for de Danske; hvad man der har viist mig, har man ikke viist nogen Dansk fr; det har staaet i Aviserne; men danske Aviser, som jeg har seet endnu i Dag, nvner ikke et Ord derom, vil ikke nvne detjeg fler mig krnket; jeg seer en Nederdrgtighed deri! Man har spttet paa mig hjemme og Europa har hdret mig og nu jeg hdres, vil man ikke en Gang nvne det, medens man nvner, enhver Theater-Pjalts Historie i vore Landsbyer. Jeg fler mig febersyg i Dag i efter at have seet, hvorledes jeg evig og altid er Nul for dette Land, som jeg kunde Gud tilgive mig mine Tanker! Nvnes jeg ikke hjemme, nu jeg staaer hiest, da imorgen, imorgen; ja Alt gaaer ned igjen. Moralsk Forelsning over dette Brev frabedes! jeg veed hvad De kan see deri,lee mig ud! Lee, det er jo nationalt! Men nok om det! at man i Hjemmet var glad ved mig vilde have gjort mig lykkelig, knttet mit danske Sind til det danske Land. Men lider jeg endnu Uret der, som jeg troer, der lever en Nemesis!O gid jeg kunde grde ud! jeg lider saa i Dag; og imidlertid skal jeg med sygt Hjerte til Fest og Glde hvor man bier sig for mig;

Jenny Lind har jeg kun spiist eengang hos, der er ikke levnet mig Tid, hun sendte mig Nummerplads til Svngjngersken, jeg blev syg i Theatret, Hertugen af Weimar saae det fra sin Loge og jeg saae han med Deeltagelse saae efter mig, jeg gjorde en lille Pantomime at det var Heden; jeg er nu bedre, maa vre det, men saa nerveus, saa affeceret at jeg nsker jeg kunde sove i otte Dage.For at give Dem Begreb om de Indbydelser jeg har taget i denne Uge vil jeg nvne Dem Lord Castlereg[h], Lord Standley, Grev Reventlau, Lady Blassington, Lady Gordon, Lord Palmerston, Roteshill etc.Alt kun et Stykke af Ugen. Jomfru Grahn har forret mig sit Portrt til Deres Fader, hun er en gte Pariserdandserinde, jeg skal engang fortlle Dem ene, hvad hun har sagt mig. Hambroe har to Gange havdt mig paa sit prgtige Landsted, jeg overnattede der sidst [;] han har i Tilflde af at han reiser til Skotland, indviteret mig med sig. jeg maa jo gjre noget for en saa bermt Landsmand, siger den venlige gamle Mand.

Hils Weis, hils Alle hjemme, og skriv mig snart til, fortl mig dog lidt om Familien! fortl mig noget gldeligt! Reiser jeg ikke om 14 Dage med Hambro til Skottland da gaaer jeg vel nu om tre Uger fra London, her er altfor dyrt og jeg kan ikke udholde dette Liv! Paris gider jeg ikke see, den er ingen Ting efter London! Ingen har ret skildret denne By. Thieles Fortlling i hans Bog ja nu kan jeg udtale en Dom om den, som han engang udtalte om min Agnete. Apropos, Agnete kommer paa Engelsk.

Lev vel.

Broderen

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter