Du har sgt p: +Henriette +Wulff

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 4. juli 1847
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 122. Fra Henriette Wulff

Kjbenhavn d 4d July 47.

Min kjre gode Andersen! For Deres kjre Brev fra Haag takker jeg Dem tusinde Gange, det var til stor Glde for mig, for os Alle, for de mange Venner af Dem, jeg har meddeelt det. Ja det var jo at vente det vilde gaae saaledes, og Hollnderne ere stegne betydelig for mig, efter Deres Beskrivelse af dem. Deres Brev har jeg lst saa ofte for mig selv og for Andre, at jeg nsten kan det udenad, og De maae ret snart lade mig faae Et igjen og det fra London, hvilken Mngde interesser af alle Slags vil ikke England byde Dem, jeg lnges ret umaadelig efter at hre Noget fra Dem, og om De nu kjender Dickcens isr , og Andre slige store Aander - Dem liig! Hver Linie i Deres Brev var mig til en sand Glde, og af de Mange der deeler denne Glde, maa jeg fremhve den kjre Koch, der paa sin egen ligefremme Maade udbrd i exclamationer ledsagne af smaa Eder for hver Gang De hdredes som De br, Ida deelte jo disse Flelser men mere stille, vores gode kjre Rikke Cold var gandske med Liv og Sjl hos Dem ved at hre det, og William1750) der tog det med ud paa Fasan gaarden for at meddele sin Fader deraf, bragte mig det tilbage med straalende Ansigt. Nu i Dag, netop i dette jeblik, bestiger Oehlenschlger og den kjre William Dampskibet for at gaae til Sverrig,1751) frst til Gothenborg og derfra Kanalvejen til Stokholm, hvor den kjre Gamle er indbuden af Kong Oscar.1752) En herlig Tragedie han har skrevet: Kiartan og Gudrun,1753) hrte jeg samlet forleden Aften, jeg kjendte den Akteviis, efter som den kom frem, og har ventet mig dejligt af den, som jeg nu finder den, efter den er fuldendt; der ere saa ungdomsfriske kraftige Steder i, som var han 20 Aar, det er een af hans meest erothiske Tragedier. - Ellers veed jeg Intet Nyt at fortlle Dem kjre gode Andersen, men De har vist correspondenter der ere au fait med Alt hvad der hndes i Byen, De veed at vi her leve et meget idyllisk Liv, og isr om Sommeren, - nu glde vi os meget at drage til det gamle Frederiksborg Slot for nogen Tid og for[t]stte der vores Idyl - medens De vidtbermt drager fra Bye til Bye og hster Lau[r]br og Hder; men De kan troe vi glde os saa inderligt ved Alt Herligt og Godt der er og bliver Dem til Deel som var De vores Egen, og det er De paa en Maade jo ogsaa, thi mange Aars trofaste Venskab binder ofter meer en Slgtskab!

Det glder mig at Ahasverus er sendt hjem, saa er den da frdig! Jeg har en saa gammel rodfstet Godhed for den at det vil interessere mig engang igjen at fornye Bekjendtskab med den, men destovrre maae jeg jo opstte den Glde til De selv kommer, dog har det varet saalnge, saa etc:1754) - Nu venter jeg med det Frste at see Deres Ankomst meldt i Aviserne, og De rivalisere med Jenny Lind,1755) hvorledes har De truffet hende? Guddommelig vel, som altid, gid De bragte hende med Dem tilbage, men det tr jeg neppe haabe. Siig mig endelig kjre Andersen, om De gaaer til Paris fra England, og kommer De der, da lad mig endelig hre fra Dem naar De er i den kjre Stad, Byen for alle Byer som en stor Digter siger. - Naturforskernes Mde1756) her nrmer sig nu, man gjr store Tilberedelser til at more dem paa alle mulige Maader, Studenterne give ogsaa en Forestilling for dem, men ere nok ikke enige endnu om Valget af Stykket. Det er nu den interesse der har aflst Jernbanen,1757) der alt begynder at blive gammel. Intet af Alt dette har dog nogen synderlig interesse for mig, der siden De rejste kun har moret mig rigtig en eeneste Aften hos Adlers ved at gjre et her til Lands livligt Bekjendtskab, nemlig en Hr. Waarsaae,1758) en yngre Mand, Oldgrandsker, der nylig er kommet fra England og Skotland, hvor han har besgt de nordligste Egne. Han er saa livlig og elskvrdig at jeg ikke troede ham at vre Dansk (pardon) der ere jo Undtagelser, og ham kan man regne deriblandt; kjender De ham? - Jeg vil ikke trtte Dem kjreste Andersen, ved at opremse alle de Mange fjern og nr der sprge til Dem, hilse Dem, og interessere sig levende for Dem. Det er jo snart en Taknemligheds Gjeld af os Danske at holde ret af Dem, De udbreder den danske Nations re i andre Lande! Ja det er rigtignok dejligt min kjre broderlige Ven, at De paaskjnnes som De br, De kan ikke forestille Dem, hvor det glder mig, altid naar hvad der er delt og Skjndt paaskjnnes, hvorlang[t] mere endnu naar det findes hos Een man har seet op til fra den tidligste Tid man kan hudske tilbage, og Alles jne endnu ikke vare opladte for Alt det dle og Fortreffelige! Gudskelov for enhvr Tilfredsstillelse De nyder, der saa rigeligen skyldes Dem. Men nu Levvel, tusinde Hilsner af de Allervenligste fra Koch Ida og Brnene, fra en Mngde Venner og Bekjendtere, hvor af jeg dog kun har lovet at nvne Rikke Cold og Fader og Sn Oehlenschlger. Skriv mig endelig til saasnartDe kan, det paaskjnnes kjrligen

af Deres uforandrede Sster.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter