Du har sgt p: +Det +Kongelige +Bibliotek

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 6. juli 1832
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

37. Fra E. Collin.

Kbhvn. d. 6te Julii 1832.

Tak, kjre Ven, for Deres Brev, som jeg fik i Formiddags; De seer, at jeg skynder mig med at besvare det; Gud veed, at jeg maa skynde mig med at besvare det, da jeg kun har lidt Tid, og jeg vilde dog saa gjerne skrive Dem et ordentligt Brev til. De siger, at jeg maa endelig ikke moralisere for Dem; hvor let dette end kunde misforstaaes, saa vr De overbeviist om, at jeg ikke misforstod Dem, da jeg lste det, jeg kjender Dem saa godt, ja maaskee bedre end mig selv og jeg saae da ogsaa strax, at jeg ei havde taget feil, af Deres flgende Ord, at jeg skulde vre Deres kjre gode Edvard. Det er jeg min kjre gode Ven, og vil vedblive at vre det, trods enkelte ieblikkelige Misforstaaelser, og jeg er ligesaa vis paa, at jeg i Dem har og bestandig vil have den sandeste, trofasteste Ven, endskjndt vi ikke sige Du til hinanden.

Det lader til af Deres Brev, at De ei er i en aldeles glad Stemning. Bort med alle Nykker, Andersen! Nu er De ude for at more Dem, kast alle Sorger bort, tnk blot paa det Nrvrende og dettes Glder, hvoraf der dog ere saa mange, og hvoraf De isr bestandig har den, at De af de Mennesker, der kjende Dem, er saa afholdt. Skriv heller ikke mere, end De fler Trang til i denne Tid, som De maae betragte som en Ferie.

Fra Bredahl har jeg faaet Bogen og et Brev.

En Ting, som jeg kunde have Lyst til at moralisere over, vil jeg imidlertid opstte til nrmere mundtlig Samtale, det er Deres Besg hos H. i Sore, det er i Korthed, at De har kunnet nedlade Dem til at gjre Visit hos den Mand, der har kastet Rendesteens-Snavs paa Dem, og som De derfor sparkede for Bagdelen, saa han selv faldt i Rendestenen. Dog dette Feilgreb er mere en Flge af Indiscretion hos en Anden.

Forresten har det forniet mig, at hre om Deres gode Modtagelse i Sore.

Alle leve, Gudskeelov, vel her hjemme, min Jette iberegnet.

De 10 Rdlr. ville med nste Post blive tilstillet Cand. juris Paulsen, som De jo kjender fra mig, en Sn af Brygger Paulsen i Odense; jeg skal just sende ham nogle Penge med det Samme.

At der har vret Spektakler mellem endeel Studenter og et Detaschement Fdrelandsforsvarere eller som Arnesen kaldte dem, Medlemmer af den bevbnede Neutralitet, har De vel hrt.

Jeg ndes til at ophre af Mangel paa Tid

Lev vel, kjre Andersen

Deres

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost