Dato: 5. juni 1847
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Hamborg 5 Juni 1847

Kjre Ven!

hvad troer De om mig at jeg frst i Dag skriver og bringer min Tak for Deres srdeles Velvillie mod mig med Tilsendelsen af det hele Honorar, men jeg kunde frst skrive i Dag.

Midt i forrige Maaned reiste jeg fra Kjbenhavn til Glorup i Fyen, Deres Brev til mig var sendt Eduard Collin, men han var tilfldigviis 14 Dage paa Reise i Hamborg og Hanover, jeg fik derpaa Brevet sendt til Glorup, maatte der stte hans Navn over paa Vexelen, og frst ved min Afreise fra Fyen fik jeg denne omsat i Creditiv, og han citerer for mig at opgive Qvitering til Dem saaledes:

"modtaget Vexel paa Hamborg pr 12 Julii: Bco Mark 1004.5., hvilken Vexel jeg den 25 Mai har ladet [dis]contere hos Hambro & Sn og derfor modtaget med Fradrag af 44 Dages Rente: Bco Mark 999.7 198 = dansk Rbdlr 661.1M.12 Sk."

Vil De, kjre Ven at jeg anderledes skal skrive det, eller er dette nok at jeg saaledes takker for de 500 Rdlr preusisk. Nrmest modtager jeg Breve i Haag, post restante, senere, i London, det danske Gesantskal: - Hos Zeise har jeg vret og lst en Deel af Agnete, som synes fortrffelig oversat. I Hamborg kjbte jeg mig de 4 Hefter Eventyr, da jeg var nysgjrrig. Jeg vil haabe de skulle gaae godt af, mit hieste nske er at De maa have nogen Slags Held med Udgivelsen af mine Skrifter, det ligger mig srdeles paa Hjertet og i Alt hvad jeg kan vre til Nytte og Gavn skal jeg vre, siig mig det kun; fra London skal De fa ae et langt Brev. I Dag har jeg megen ringe Tid til at skrive, jeg lgger et lille Digt heri Brevet, et Digt, jeg gjerne ville have imellem Oversttelse[rne], alle de andre oversatte har jeg med i min Kuffert. Hils nu Deres Kone og Svigerforldre, send Wolff min kjrligste Hilsen. - De glemmer ikke at lade Vedkommende i Tydskland, faae Exemplarer efter som jeg tidligere har opgivet Dem, de jeg skulle have til Kjbenhavn beder jeg Dem sende til Eduard Collin, som veed Beskeed. Lev vel!

Deres inderlig hengivne

H. C. Andersen.

E.S.

Harzreisen haaber jeg niagtig er forkortet efter det Exemplar jeg sendte fra Oldenborg.

[l Marginen:] Eduard Collin har faaet til at lade afskrive, hele Ahasverus".

Tekst fra: H.C. Andersens Hus