Dato: 8. april 1847
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Torsdagmiddag! [8.4.1847].

Min kjre ssterlige Veninde!

igaar blev jeg snittet i Munden for Tand-pine, og den er da endelig gaaet over, jeg har i denne Uge lidt grsselig, derfor kom jeg ikke i Deres Gade, uagtet jeg srdeles lnges efter at takke Dem for Deres kjre, hjertelige Brev.

Her sender jeg Dem en tydsk Kritik over min Biographie, lad mig faae den igjen, men lad Deres kjre Sster og Svoger ogsaa lse den. Idag fik jeg en lignende fra Sachsen, hvor, (er det ikke moersomt), jeg roses for min Beskedenhed, det havde jeg slet ikke ventet. Det har jeg aldrig hrt fr og derfor fornier det mig, thi jeg er bestemt ikke saa forfngelig, som jeg her hjemme har Ord for. Men hvad der maaskee vil more Dem mere at hre, jeg har i Dag ogsaa Brev fra Engeland, med en Hilsen fra Dickens, der vil vre mellem mine Venner som modtage mig venligt i London! - Hils de kjre Ssterbrn!

Deres broderligt sindede

H. C. Andersen

i hast! om Forladelse.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus