Dato: 4. april 1847
Fra: H.C. Andersen   Til: Thomasine Gyllembourg-Ehrensvärd, f. Buntzen
Sprog: dansk.

Paaskemorgen den 4 April 1847

Kjære Fru Gyllembourg!

At næsten alle Folk, og jeg naturligviis med, antager Dem for at have skrevet: "En Hverdagshistorie", veed De nok, men det er slet ikke dennes Forfatter jeg her vil bringe min lille Bog til Tak og Hilsen, om jeg endogsaa føler Lyst der til; det er Dem, kjære Fru Gyllembourg, uden Hensyn til om De er Forfatterinde eller ei.

De spørger maaskee da om Aarsagen, og jeg skal sige Dem den.

En Dag i Vinter mødte jeg Dem, De, den ældre Kone kom gaaende den lange Vei fra Hospitalet hvor De havde besøgt Deres døende Pleiseøn, jeg veed Deres Omhue for ham, jeg saae Deres kjærlige Hjerte. Jeg har ikke, hvad man i Avissproget kalder "plantet en Blomst paa den afdødes Grav", uagtet jeg dog kjendte ham; jeg vil derimod, hvad jeg er vis paa, at hjan i sin Verden helst seer, bringe Dem Blomsterne. Modtag derfor iaar det første Foraars Grønne fra min Have; jeg bringer det til Buntzens kjærlige / Pleimoder, Dem, som endnu er Moder til en Søn og Datter, De kan være stolt af.

De vil modtage min Hilsen ligesaa hjertelig, som jeg bringer den.

Deres meget hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 850-51)