Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 16. februar 1847
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 16 Februar 1847

Kjre Ven!

i dette ieblik faaer jeg Deres Brev dateret den 10 Februar, De vil altsaa see hvor lang Tid et Brev med Brevposten kan bruge, naar der er lis i Beltet, Pakkeposten kommer endnu langsommere. Jeg skriver strax for at sige Dem, at jeg for en otte Dage siden sendte Dem en Pakke hvori var Eventyrene gjennemseete og forget med et nyt, samt Forord. Jeg vil haabe at det nu er i Deres Hnder. O T fulgte ogsaa med; saa at jeg troer der er nok at trykke, jeg har alene Bazaren tilbage, men det er denne, som bringer mig i Fortvivlelse, thi denne (Christianis) Oversttelse er saa aldeles forfeilet at jeg nsten kunde skrive den halv om. - Den Oversttelse Vieweg har udgivet er gjort i Kjbenhavn for flere Aar siden af Professor Abraharns, han raadfrte sig med mig og i denne er, efter min danske Forstand paa Tydsken, alle Udtrykkene rigtige; jeg har lagt Abrahams Oversttelse ved Siden af Christianis og fler Lyst til, hos den sidste, at forandre hvert tredie Ord, jeg veed ikke bedre, end at sende Wolff begge Udgaverne, jeg skal imidlertid til nste Pakkepost gjre den christianiske Oversttelse saa taalelig! det staaer i min Magt.

Skygge billederne sendte jeg Dem fra Oldenborg en tydsk Oversttelse af, den var lige til enkelte Ord og Stninger, indstreget og udstreget, jeg troede at den ved at gives til Wolff kunde efter denne Corekteren og den Fiil Wolff gav Sproget gaae som en Oversttelse, der slet ikke kom fra Hr Genthe; De skriver nu at Kannegies er overstter den danske "Skyggebilleder", men jeg beder Dem paa det indstndigste, jeg paalgger, nsker og forlanger at det indstregede Exemplar med Hensyn til hvad der skal udelades, niagtig flges; det er kun med de Forandringer jeg tillader at den kommer ud, men saaledes forandret, ogsaa nsker det. Hjertelig Tak, for hvad De gjr mig opmrksom paa i Skyggebillederne, nemlig den idelige Beklagen over "Kritikkerne", jeg beder Dem at sige Vedkommende, som overstter eller besrger affilet Skyggebillederne at han, med Smag vil bortskjre hele den Slutning, som stder Dem, ja ivrigt overalt i samme Bog hvor der kommer nogen Slags Beklagelse over Angreb paa mig som Forfatter, maa blive udeladt. - Endnu engang Tak, kjre Lorck, for den Hengivenhed for mig der i hele Deres Brev udtaler sig! - Med Kittler har jeg ikke afsluttet nogen Contract, jeg har ikke i halvandet Aar talt med ham. - Han har for over to Aar siden talt til mig om at udgive hvad Nyt jeg skrev, jeg var naturligviis ikke utilbielig, men det kom ikke engang til Aftale, endsige Contract.

Med "Bazaren" skal jeg sende Dem et Par Smaastykker til Oversttelse, som kunne komme i "aus meiner: Mappe", det er nok bedst vi ogsaa begynde at tnke paa den. - Gid jeg snart maae hre at De oplever nogen Glde; jeg flte dybt Deres Tab, da jeg hrte om den lille Drengs Dd. Der er i ethvert Liv onde Aar, ligesom i Aaret onde Dage! - gid De, som jeg, maa kunde troe, at af det Tungeste fremspringer ogsaa noget gte godt. Men i de mrke Timer kunne vi ikke godt trste os dermed. Gid jeg kunde sige Dem noget ret Oplivende; gid jeg havde Trst. Modtag mit hjertelige Haandtryk, mit Dem hengivne Sind. Hils Deres Kone, hendes Sster og Forldre! Seer De Wolff da tak ham fra mig. Jeg er ivrigt slet ikke rask, jeg skranter hele Vinteren! er skrkkelig nerveus isr i vaadt Veir og det have vi nsten daglig.

Her er Forord til "Harzreisen", beed Vedkommende rask strege ud hvad der kunde endnu synes bredt, dog jeg troer at det fra min Side er gjort ret koldblodig. Bliver Bindt meget tyndt, da kan De jo stte i samme: Bertel Thorvaldsen.

Lev nu hjertelig vel!

Deres hengivne Ven

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus