Dato: 24. september 1846
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Oldenburg 24 September 1846

Kjre Ven!

Da jeg formoder at De gjerne saa snart som mueligt nsker om i Publicum en Prospectus, for mine Skrifter, saa iler jeg med at sende Dem hvad jeg i denne kan have at sige, jeg haaber at det Skrevne er ganske som De nsker, selv stter De nu Deres egen Tale til Folket. Jeg nskede naturligviis gjerne at lse det Hele, fr det kom ud, og da jeg bliver her i Oldenburg til den 3 October, saa kan jeg vel erholde samme, min Adresse er Oldenborg, (Grossherzogthum Oldenburg) bei Hofrath von Eisendecher; jeg beder Dem meget om De ogsaa da vil sende mig noget mere af Eduard Collins Manuscript af Biographien, (eller Reuschers). De var saa god at love mig det. Helst Eduard Collins, thi der kan jeg skrive ind i. Oversttelsen af "Die Glucksblume" har jeg gjennemlst, men den er aldeles ubrugelig, det er det frygteligste platte Tydsk med "Beest" und "Schweiss" - det er hvad vi paa smukt Dansk kalder kelt! - Jeg vil gjernme Manuscriptet til jeg her har faaet det nste fra Dem og da, fr min Afreise, slaae Alt i een Pakke, i samme skal Btger faae "Der Harfner" og nogle Digte, "Dansk" og "min Tydsk", hils ham. Josephson gav mig ved Afreisen en lille Sang, som han bad mig overstte for sig paa Dansk, jeg lovede det og vilde alt fra Braunschweig sende ham den, men den er forsvundet for mig, ganske forsvundet, jeg er ganske ilde derved. Siig ham det! - Husker De mig med Portrttet og de to Digte i illustrirte Zeitung?

Og nu min hjerteligste Hilsen til Deres fortrffelige Kone; Tak for den behagelige Aften De og hun forundte mig; bring mig i venlig Erindring hos Deres smukke Svigerinde og naar De skriver Wolff til da hils meget og bed ham vre flittig med de Digte han har fra mig. Deres hengivne

H. C. Andersen.

ES.

Ikke sandt, kjre Ven, De srger for at mit Skrevne til Prospectus oversttes i et srdeles smukt Tydsk. Og jeg faaer det frst at lse.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus