Dato: 15. august 1846
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

182. Fra E. Collin.

Kjre Ven. De siger, at det er syndigt med de korte Breve, og det er netop dette, der gjr mig angst og bange for at begynde paa et Brev til Dem; thi hvorledes skal jeg kunne fylde mange Sider med dette Dagligdags-Liv her hjemme.

Frst og fremmest om Deres Levnetslb. Jeg har gjennemlst den frste Sending med Opmrksomhed den anden har jeg senere faaet ; hvad Realiteten angaaer har jeg, som tidligere bemrket, saa lidet mod samme at erindre, at jeg nsten ikke rrer derved. Men ved Formen, nemlig det Gemeneste af Formen har jeg meget at bemrke, d. e. det ligefremme Skrivevsen; thi det er i den Grad skrevet currente calamo, at jeg skulde tage meget feil, om De har gjennemlst Manuscriptet, der intetsteds viser Spor af Filen, og om De ikke egentlig har stolet paa mit Correctur-Blik; dette bebreider jeg Dem ikke, men Flgen deraf er, at jeg umulig kunde give det til en Afskriver, der sandelig ikke vilde kunne have bragt noget saadant forstaaeligt Dansk ud deraf, som kan lgges til Grund for en dansk Oversttelse; hvad var altsaa at gjre jeg har selv begyndt at reenskrive det, et Arbejde, som jeg nsten fortryder, men som jeg maa fuldfre. Jeg afskriver det paa denne Slags Postpapir og har sendt Webers i Boghandel 8 Ark, d. e. omtrent 3 af Deres; nu skal jeg skynde mig med Fortsttelsen.

Imorges er Fader reist med Ingeborg og Louise paa en 14 Dages Tour til Jylland; han har i lang Tid skrantet efter en Omgangssyge, en grippe, og vil vist have godt af denne Udflugt. Den var nr blevet forstyrret. I Onsdags nemlig kjrte Fenger med Kjreste, Ingeborg og Theodor til Rungsted; i Skodsborg lb Hestene lbske og vltede Vognen; Ingeborg, som kom til at ligge under den, fik temmelig strke Contusioner; dog har hun oppet sig saaledes, at hun gjr Touren med Fader .....

Faders Brevat De nu har faaet Lov til at bre Ordenen, har De vel faaet; hvis ikke, saa kan De paa mit Ansvar frit gaae med den. En anden Gang skal De for en Ordens Skyld ikke henvende Dem til Adler, selvom det er en Adler-Orden.

Disputeer ikke om de slesvig?holsteenske Affairer, De faaer kun rgrelse deraf; men see derimod at more Dem saa godt som muligt.

Kbhvn. d. 15 August

1846.

Bestandig Deres

Edvard.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost