Du har sgt p: +Henriette +Wulff

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 24. maj 1831
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 7. Fra Henriette Wulff.

Se-Cadet Academiet d 24 Maj [1831].

Velkommen i Dresden!69 I Himlen paa Jorden! Ja kjre Andersen. det er mig gandske besynderligt at sidde herhjemme i min ramle Stue og skrive til Dem til Dresden, kan De ret fattet det?! Tusinde Sprgsmaal vlte sig ind paa mig, hvad synes De om Hartzen, om Brokken om Gruberne,70 (dersom De har haft Mod til at stige ned, at sige,) om Brunsvig71 om Dresden,72 har De nu seet Tieck,73 nej ikke endnu, for jeg tnker, til Dahl74 er Deres fyrste Gang, hvor De vil modtage dette. Hvor er De lykkelig i dette ieblik Deres jne flyver her afsted, maaskee staaer De i Dahls Stue, ak see dobbelt paa enhvr Gjenstand; for mig ogsaa! og isr paa Manden selv! og her fra Dresden maae De skrive mig et par Ord til. Glem ikke angaar i Messe,75 De vil troe Dem i Himlen, men hvor frygtelig at styrte ned af den igjen. De har vidst gaaet over de kjre kjre Terasser,76 spiis Iis hos Baldini! Men De troer nok at jeg ikke er rigtig klog, at [jeg] vrvle lidt; det er blodt Tanken, om hvad De lever midt iblandt i dette jeblik der gjr mig saa besynderlig tilmode. - Egentlig har jeg Intet at kun[ne] sige Dem herfra, her er til en umaadelig Grad kjeds[om]meligt. Jeg kommer ikke til Petersborg , maaskee ku[n] til Petersgaard , hvilken Forskjeld. Ogsaa er jeg i e[len]digt humeur; jeg fler mig som i et Buur. Men [nok] om mine bedrvelige affaires! Hils Tieck og Tiecks.77 Kys D[ahls] Brn78 fra mig. Tag endelig i det saxiske Schweitz og til Tarand.79 I Forgaaers rejste Oehlenschlger80 til Leipzig, saa han kommer der vidst fr De. Hvid har faaet et Embede og de skal nu have Bryllup; hels Lotte fra mig. Skriv endelig alt i Deres Dagbog,81 De husker nok at jeg maae lse den, naar De kommer hjem. Har det interesse for Dem at hre, at Fra Diavolo82 har gjordt megen Lykke. I Berlin seer De Bader83 i Operaen og Krger84 i Tragedien, glem det ikke. Skade at De ikke faaer Babnigg85 at hre i Dresden han er bleven saaret i et Oplb. Faae endelig et Brev til mig fra Dahl, jeg har bedet ham derom, for at faae noget Anstndigt at vide Dette er det besynderligste Brev jeg nogensinde har skrevet, og De vidst lst! det ibestaaer af bare aphorismer, men ikke Jean Paulske,86 i det mindste forstaaer jeg mine bedre! - Farvel, Farvel kjre Andersen!! Hils alt Skjndt i det skjnne Dresden fra mig, jeg har aldrig elsket det saa hjt som i dette jeblik. Hils tusinde Gange Dahl og Galleriet. Gud!! Troe nu ikke at jeg er Hetting;87 men troe at jeg er Deres sedvanlige entusiastiske

Dem meget hengivne Jette Wulff.

[ Udskrift] S. T.

Herr Candidatus philosophi H: C: Andersen.

Ved Godhed af Hr Professor Dahl.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost