Dato: 6. juni 1846
Fra: Jonna Stampe, f. Drewsen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Brev fra Jonna Stampe til H. C. Andersen Kjbenhavn d. 6te Juni 46

Min kjre, kjre Andersen!

Jeg har saa lnge besluttet at skrive til Dem. og dog altid opsat det, nu skal jeg gjre Alvor deraf, thi jeg lnges just saa uhyre efter Dem nu, min gamle Ven! Med det unge Sind! - De veed jo at Henriks og min Forlovelse blev declareret i Marts af min Familie, men ikke af hans, det var jo grumme smerteligt, men netop derfor skal De ikke bedrves med at hre tale derom; jeg vil blot fortlle Dem. at den Eneste af Stampes fornemme Familie, der gratulerede os var Grev Christian Danneskjold, som De jo veed altid har vret net imod mig; jeg er ham meget taknemlig for dette Beviis paa hans Venlighed. Vi have vret i Visit hos Moltkes og vret indbudne der, men et Ddsfald i Familien hindrede dem i at have den lille Dands; nu ere de paa Bregentved, saa jeg velsagtens ikke seer dem fr til Vinter. Mamsel Paap har bedet mig hilse Dem og sprge om De har faaet hendes Brev? "Liden Kirsten" er da blevet opfrt og modtaget med meget Bifald, hvor er det dog yndigt, kjre Digter! Og hvor jeg finder Musik og Text i Samklang med hinanden; det er den yndigste dramatiserede Kmpevise man kan tnke sig, ret saa nordisk og sund, jeg nsker Dem at De havde hrt det! Hansen synger saa smukt og hjerteligt, som kun han kan synge, og Md: Rung representerer den elskeligste liden Kirsten, saa jomfruelig og gracis er hun! Jfr Meyer gav "Cecilies" Rolle i "Mulatten", men med al Respect for det Bifald hun fik af sine Troesforvandte er der dog kun een Mening om hende, at hun er kold og utaalelig; jeg vilde ikke have mig den saa hit yndede Mulat fordrvet af hende, derfor gik jeg der ikke, men jeg har egentlig fortrudt det, thi Mulattens Vrd kan hun Gudskelov ikke forkleine, det lille Asen! Nu ere Sommerforestillingerne begyndte; iaften gives Lystspillet "Figaros Bryllup", man agter at give "Axel og Valborg," "Hermani," "Gjenboerne" af den unge Hostrup, et Stykke, der tidligere er udfrt af Studenterne, men som nu er forandret betydeligt, og for resten gives der flere Stykker som jeg ikke kan erindre. Nu er Onkel Edvard og Tante Jette da kommet hjem, lykkelige og forniede over at finde Brnene raske; de have moret sig fortrinligt; idag flytte de til Rungsted, saa vi flgelig slet ikke have nydt godt af dem, de kjre Mennesker.

Men hr kjre Ven! Naar kommer De hjem? Lnges De ikke lidt? Vi lnges naturligviis meget, her er saa yndigt og godt; De vilde nok have det rart. Alt blomstrer, Varmen strmmer ind, det er ligesom om den danske Natur vilde stemme i med mig og sprge sin Sanger, naar han kommer hjem, saa smuk og tillokkende er den! De vil til Spanien, ja det er egentlig rimeligt, der er sikkert ganske magelst, det kunde jeg nsten misunde Dem; Spanien har altid havt et sregent Tryllerie for mig, hvis De vil skrive til mig saa skriv fra Spanien, det vil more mig at faae Brev derfra, og det vil naturligviis glde mig endnu mere naar Brevet er fra Dem. kjre, velsignede Andersen! Henrik og jeg tale saa ofte om Dem og hvor vi holde af Dem; Vi havde aftalt at skrive et Brev til Dem Begge, men idag bliver det kun mig, som skriver, thi Henrik veed slet ikke af mit Forrdderi imod ham, ellers skrev han naturligviis ogsaa, men at han under Dem sin kjrligste Hilsen det veed jeg, tag derfor imod igjennem min Mund, fra hans "unge Brud"! Lev vel indtil vi mdes, lev rask og forniet! Jeg flger Dem altid med Interesse og Venlighed hvorhen og hvori De stdes! Jeg vilde blive grumme glad hvis jeg var saa Iykkelig at faae et Brev, engang, naar Lysten kommer over Dem; Deres Breve, min Ven! ere altid velkomne hos

Deres altid kjrlige Jonna.

Det er sandt, jeg skal hilse Dem fra Mariane Rosing, hun bad mig hilse fra lille Mariane! I hende har De en sand Tilbederske! Viggo hilser og takker! Han havde grumme Lyst til at skrive til Dem. men jeg troer han generer sig lidt, De er dog altid vor bedste Digter selv om De er hans ldste Ven, maaske er det det, der er i Veien

Tekst fra: H.C. Andersens Hus