Dato: 10. marts 1846
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

171. Fra E. Collin.

Det var paatnkt, at sende Dem Bogen med dette Forslag, men nu gaaer Brevet med Posten; med Bager Albeck, som i nste Uge gaaer til Wien, sender jeg Bogen til Chr. Thyberg; dersom De endnu er i Wien, vil De faae den; hvis ikke, saa kan De vel undvre den.–Jeg har ikke lst Weis's indlagte Brev, men jeg kjender hans Idee, som Hartmann tiltrder. Det er virkelig mrkeligt, hvor W. interesserer sig derfor.–Iovergaars gik: Konning Volmer og Havfruen 5 Acts Drama; Ordet:Danmark forekommer 97 Gange deri; Lvenskjold har sat megen Musik dertil; det vil nok ikke gaae tidt; det er national?pathetisk.–Een Commission har jeg til Dem, hvis De kunde udfre den eller finde En, som kunde skaffe Oplysningen, nemlig i Wien Stadt Herrngasse No 253 hos I. N. Reithoffer at faae at vide, med hvilken Oplsning af Gummi elasticum (Kautschuk) Saalerne sttes fast paa Overstykket af Kaloscherne; dermed kunde jeg gjre en Mand en stor Tjeneste.–Forresten besger De vel Christian i Baden, hvortil gaaer Jernbane .... Alle hilse. Levvel!

Deres hengivne 10/3 46.

Liden Kirstin skal for i nste Uge.

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost