Dato: 28. februar 1846
Fra: Jonas Collin d..   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

158. Fra Jonas Collin. d 28 Febr 1846 Kibh.

Kire Semper-idem med Tilnavn Hans Christ. Andersen !

medflgende tydske Brev ankom hertil i Gaar under Adresse: Frauw Ingeborg Drewsen geboren Collina. Da der for Couverten stod et stort Lakseigl, bleve Ingeborg, Edvard og jeg enige om at aftage Couverten, forsikkrende at Brevet er blevet ulst. Om Deres Theater Interesser har Edvard vist skrevet, altsaa forbigaaer jeg det helst. At De har misforstaaet hvad jeg skrev om Ridderordenen, er mig ubegribeligt. Det er foreskrevet, at ingen dansk Undersaat maa bre en fremmed Orden uden sin Konges Tilladelse. Om denne Tilladelse skal der indgives en Ansgning, og dertil er in casu De den nrmeste. Dette skeer i en Skrivelse til Kongen. Vil De sende mig en saadan Skrivelse, skal jeg besrge den afleveret.

De sende den til Adler, er det ligesaa kraftigt. Lev vel!

Deres uforandret faderlig hengivne

C.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter