Dato: 19. september 1830
Fra: H.C. Andersen   Til: A. P. Liunge
Sprog: dansk.

Kjb. 19/9 30.

Kire Hr:Liunge!

Her tager jeg mig altsaa den Frihed at tilsende Dem en Subscriptions Plan, om De ikke nok tjener mig i, en Gang i denne Uge, at anmlde den i Kjbenhavns Posten. De vil til Nytaar, naar De lser alle Digtene, vistnok finde at den hele Samling har en langt mere Dyb, philosophisk Grundtone end hvad jeg fr har leveret; de frreste af Digtene ere komiske, men da de alvorlige ere afet strre Omgang og det comiske mest egner sig her til Anmldelse i et Flyveblad, tager jeg mig her den Fornielse at afskrive Dem et af de mindre af disse, der maaskee [overstr: ogsaa] vil have [overstr: strst] Interesse for Kjbenhavnerne isr, skjndt Bogens Indhold ikke kan bestemmes efter dette.

Synes De om det, maaskee De da er saa god at lade det komme i Kjbenhavnsposten, ved Anmldelsen af mine Phantasier og Skizzer.

venskbeligst

Andersen /

[udskrift:]

Til Hr Udgiveren af Kjbenhavnsposten i Kjbenhavn.

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 12, billed 6171-72)