Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 26. november 1845
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Hanck
Sprog: dansk.

Hamborg 26 Nov: 1845.

I Eftermiddag reiser jeg herfra til Oldenborg860 , De maa dog have et Par Ord frst, et hjerteligt Haandtryk fr jeg flyver over Elben. I Fyen blev jeg 10 Dage paa Glorup; Mortensaften var jeg i Odense, hele Byen lugtede af Gaasesteg; Deres Tante var taget til Marslev, men jeg saae hende nste Morgen. Paa Gravenstein hos Hertugen af Augustenborg blev jeg ogsaa ti Dage, jeg havde det velsignet og var, som i den collinske Familiekreds; daglig spadserede jeg med Hertuginden og Prindsesserne, som viiste mig de smukkeste Steder, og een Dag kjrte vi til Augustenborg hvor jeg saae alle Presenterne fra Slvbrylluppet861 . Egnen rundt om Gravenstein er storartet, her maa vre mrkvrdigt smukt en Sommerdag. Paa Jernbanen fra Rendsborg kom jeg i nogle Timer her til Hamborg og boer i Streits Hotel. Den frste Avis jeg her fik i Haanden var "Bltter fr litterarisches Unterhaltung" og verst stod "an H. C. Andersen", det var et srdeles smukt tydsk Digt, hvormed jeg hilsedes862 ; paa Posthuset laae Brev fra Eduard, et rart Brev og i det var en Oversttelse af en engelsk Kritik over O T og Kun en Spillemand, hvori disse to Arbeider stilledes mellem de frste Romaner der existerede, det er noget for hit, men heller for hit, end for lavt, naar man flyver mod Solen863 . I neue Zeitung saae jeg Deres Tante Anna anmldt, der stod at jeg stillede Dem ved Siden af Frken Bremer, men Anmlderen tilfiede at den tydske Kritik stillede Dem over hende . De omtales som et gte tydsk Gemyt . – Hos Kittler saae jeg det danske Exemplar af En Skribentindes Datter, han vil nok lade den overstte, see til at De kan forekomme ham og faae Deres Oversttelse solgt thi endnu har Kittler ingen Overstter, Zeise har ikke Tid. Speckter har gjort 20 geniale Billeder til mine Eventyr, i det Hefte som udkommer i disse Dage findes 6, hvoriblandt de til Sneedronningen og til Hyrdinden og Skorsteensfeieren ere mesterlige864 . Jeg har seet Dramaet: den evige Jde, det er noget evigt Vrvl !865

Nu flyver jeg til Oldenborg og derfra over Braunschweig til Berlin, skriver De til Oldenborg, da husk at tilfie Grossherzogthum Oldenburg; fra Berlin hrer De fra mig; hils Deres kjre Moder, alle Sstrene, Lsses og andre kjre Venner.

Deres broderligtsindede H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus