Dato: 26. november 1845
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

156. Til E. Collin.

Hamborg den 26 November 1845.

Min kjre Ven!

Kittler har sagt mig at jeg i hans Bogpakke, der gaaer af paa Lverdag til Kjbenhavn, kan frit faae med hvad jeg lyster, jeg benytter hans Tilbud i det han just har forret mig nogle Exemplarer af de nye Eventyr, der dog frst komme i Boghandelen henimod Julen. Jeg fik tre smukt indbundne, af disse sender jeg Dem eet, det er Deres Eiendom Brev, to andre flger med, det ene beder jeg Dem gjemme, det andet kan De forre til den af; mine Venner eller Veninder De troer jeg meest gjr en Fornielse dermed, siig mig saa senere hvem der fik det, ung eller gammel, nr af Familien eller langt ude; jeg har tillige kjbt et Exemplar af Reutschers Udgave, det andet Hefte, frste har jeg, De vil see paa Billederne, de ere ret nette, isr det med Engelen, jeg lgger det indeni Pakken, samt nogle Papirer, som, i den sammenlagte Pakke de er kunne henlgges mellem mine andre Sager.–Her er ogsaa et Brev til Fru Balling, vil De lade det besrge, jeg veed ikke ret hendes Huusnummer, men hun kan nok findes efter den opgivne Adresse.–

I Dag skulde jeg have vret hos Billes til Middag, men havde alt forud taget Indbydelse hos Apotheker Zeise i Altona, hvis Sn har oversat Eventyrene, i Aften er jeg frst hos Speckter, hvor der er budt Selskab paa mig, som paa en anden Dyre-Ryg, senere ud paa Aftenen er jeg hos Holcks, hvor jeg nok ogsaa er Dyre-Ryg'ndash;imorgen Eftermiddag, vil Gud, seiler jeg til Haarburg, kjrer om Natten med Diligense til Bremen og ved Middag til Oldenborg, derfra hrer Huset Collin fra mig. Viis Gottlieb Billederne i Eventyrene og lad ham i Ole Lukie see hvorledes Digtet til Hjalmar tager sig ud. Naar Speckters Billeder til dette Eventyr kommer, skal han see hvor nydelig

Hjalmar seer ud.–Den lille Gerda279 i Sneedronningen er jo yndig, jeg blev ganske veemodig ved at see det venlige Barn!–Lev vel, min elskede, broderlige Ven! hils Jette, Mad: Thyberg, Theodor, Alle hjemme og Gerson, Frken Reimer Blom, Funch (det hedder jo Svogeren?)

Lev vel!

Deres trofaste

H. C. Andersen.

Glem endelig ikke at hilse den fortrffelige E. Weis!

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost