Dato: 13. november 1845
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

154. Fra E. Collin.

Kjbenhavn Torsdag 13 Novbr. 1845.

Kjre Ven. Jeg havde allerede tnkt paa at skrive Dem til, da jeg idag fik Deres Brev, hvoraf jeg seer, at De har maattet bide i den sure Gravenstener. Jeg skriver ikke til Gravensteen, da jeg fik Deres Brev idag Torsdag, og altsaa frst kan skrive paa Lverdag; dette Brev vil altsaa nok frst om Tirsdagen komme til Hamborg. Jeg har besrget Brevet til P. L. Mller. Skal jeg ikke melde Dem ud af Fiirskillingsselskabet, jeg har meldt Dem ud af Musikforeningen; thi hvortil disse extraordinaire Udgifter? Grethe Sommer har sendt, bestemt til Dem, en Udskrift af London Literary Gazette, som lyder saaledes om O. T. og only a fiddler. Dette er et af de interessanteste Vrker som i en Rkke af Aar har forladt Pressen; dets Skildring af det danske Liv er naturlig og beundringsvrdig, dets Skildring i af Scenen hvor det foregaaer er sand og trffende, dets udmrkede Fremstilling af Brn og Brns Tanker, dets Naivitet og livlige Sp[r]og, dets Verdenskundskab (?) og Indbildningskraft, kort Alt er sat saa klart i Lyset for os og besidder en saadan Ynde, at vi ikke tage i Betnkning at sige, at dette er en Bog, som vil tiltale enhver Klasse af Lsere og fortjener Plads blandt de meest udmrkede romantiske Vrker, som nogensinde er fremkommet. Skidt oversat af mig, men godt meent.

Paa Musikforeningens sidste Concert sad jeg, til Ingeborgs og Louises: store Fornielse ved Siden af den bermte Reisende Kohl.–Holsts Kun tyve Aar slber sig bestandigt hen uden at kunne falde igjennem, til Corinths Beleiring er aldeles tomt, paa Lverdag gives Aagerkarl og Sanger med Musik af Rung. Jette saae den nye Barselstue frste Gang i Lverdags og morede sig kosteligt.

Igaar Morges begyndte Actietegningen til Carstensens Casino, og idag er den allerede sluttet til et Belb af 200000 Rdl.

Hr. Rasmussen er uddeelt og vil begyndes paa, saasnart det paa nogen Maade kanskee, sige[r] Fader; Liden Kirsten er ogsaa paa Farten; naar jeg hrer nrmere derom, skal jeg meddele det.

Jette, og alle Mennesker hilse umaadeligt. Det gjr mig ondt, at jeg ikke har meer at meddele Dem idag.

Kbhvn. 15 Novbr. 1845.

Deres Ven

Edvard.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost