Dato: 17. oktober 1845
Fra: Joh. Vilh. Gertner   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

den 17 Oct 1845

Da jeg idag forgjves har ventet [overstreget: Deres] / Jenny Lind, og jeg meget gjerne nskede / at gjre hendes Bekjendtskab, tager jeg min / Tilflugt til Dem, som den Eneste, jeg / veed,

der kan introducere mig hos hende, / uden Hr Bournonvilles Mellemkomst. / Skulde det vre Dem beleiligt at ledsa-/ge mig til hende imorgen, vilde De maa-/ske underrette mig om, hvad Tid jeg / maa have den Fornielse at see Dem, / [halvt overstreget, halvt understreget: helst rigtig nok imorgen tidlig.

Christiansborg Slot d. 17de Oct 45

Med dybeste Hiagtelse under-/ tegner jeg mig med al rbdighed

Vilhelm Gertner

ST Hr cand phil: H.C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus