Dato: 11. oktober 1845
Fra: I. P. E. Hartmann   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Til

Digteren hr. cand: phil: H:C: Andersen Hotel du Nord

Kjære Ven!

For Guds Skyld, vær dog min tro Allierede i at forhindre, at Opførelsen af "liden Kirsten" fremskyndes alt for meget. - Vi maae vel lægge Mærke til, at vi ikke have vort sædvanlige Publicum for os, - for hvilket vi dog begge have digtet og componeret - førend den exalterede Stemning, som Jenny Linds Nærværelse har fremkaldt, er noget tempereret. - Men at Folk skulde hengive deres smaae Kirstener til at foretage samme Tempereren med, kan virkelig ikke med Billighed forlanges. - Det er en alvorlig Sag for os begge, og man maa i en saadan være forsigtig og vælge det rette Tidspunkt; men Publicum er som sagt, for Øjeblikket aldeles desorienteret, og hvis en Nyhed, Som vor lille Pige, der intet Effectstykke er, kommer frem umiddelbart efter Jenny Linds Afreise, tør jeg næsten vædde paa, at det bliver galt bedømt, og ikke gjør den Virkning, som det maaskee under heldigere Omstændigheder kunde have gjort. - Tænk nu paa dette, kjære Ven! og gjendriv mig, hvis Du har en anden Mening.

At Musiken har beroet hos mig siden Conferencen med Hoppe, er en reen Tilfældighed. Jeg troede, at Udskrivningen var saa vidt fremmet, at der for Øjeblikket ikke havdes Brug for selve Partituret, og bestyrkedes deri ved at jeg i Mellemtiden har hilst paa Boje i Theatret, uden at han talte til mig derom; men vi boe jo heller ikke i en forskjellig By eller Provinds, men tvertimod kun faae Huse fra hinanden; og Boje kunde derfor, hvis han brugte Partituret, tidligere have gjort, hvad han gjorde igaar Eftermiddags: sendt Bud efter det og faaet det.

Khvn 1l. Octbr: 1845.

Din hengivneste I:P:E:Hartmann

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter