Dato: 11. oktober 1845
Fra: I. P. E. Hartmann   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Til

Digteren hr. cand: phil: H:C: Andersen Hotel du Nord

Kjre Ven!

For Guds Skyld, vr dog min tro Allierede i at forhindre, at Opfrelsen af "liden Kirsten" fremskyndes alt for meget. - Vi maae vel lgge Mrke til, at vi ikke have vort sdvanlige Publicum for os, - for hvilket vi dog begge have digtet og componeret - frend den exalterede Stemning, som Jenny Linds Nrvrelse har fremkaldt, er noget tempereret. - Men at Folk skulde hengive deres smaae Kirstener til at foretage samme Tempereren med, kan virkelig ikke med Billighed forlanges. - Det er en alvorlig Sag for os begge, og man maa i en saadan vre forsigtig og vlge det rette Tidspunkt; men Publicum er som sagt, for jeblikket aldeles desorienteret, og hvis en Nyhed, Som vor lille Pige, der intet Effectstykke er, kommer frem umiddelbart efter Jenny Linds Afreise, tr jeg nsten vdde paa, at det bliver galt bedmt, og ikke gjr den Virkning, som det maaskee under heldigere Omstndigheder kunde have gjort. - Tnk nu paa dette, kjre Ven! og gjendriv mig, hvis Du har en anden Mening.

At Musiken har beroet hos mig siden Conferencen med Hoppe, er en reen Tilfldighed. Jeg troede, at Udskrivningen var saa vidt fremmet, at der for jeblikket ikke havdes Brug for selve Partituret, og bestyrkedes deri ved at jeg i Mellemtiden har hilst paa Boje i Theatret, uden at han talte til mig derom; men vi boe jo heller ikke i en forskjellig By eller Provinds, men tvertimod kun faae Huse fra hinanden; og Boje kunde derfor, hvis han brugte Partituret, tidligere have gjort, hvad han gjorde igaar Eftermiddags: sendt Bud efter det og faaet det.

Khvn 1l. Octbr: 1845.

Din hengivneste I:P:E:Hartmann

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter