Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 11. juli 1845
Fra: Jonna Stampe, f. Drewsen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 11te Juli 45 Nej, min kjre Andersen! saa karrig er jeg ikke paa Brev, at jeg ikke skulde kunne skrive til Dem, som jeg holder saameget af, men om De vil blive forniet over mit Brev er et Sprgsmaal, thi det bliver vist uendelig kjedeligt. De kan jo nok begribe, gode, lille Andersen! at jeg kunde have megen Lyst til at komme til Bregentved, da jeg ret er kommet til at holde af Moltkes og da der jo er saa smukt; men dels kan jeg ikke godt tage der uden en nrmere Indbydelse, dels nnner jeg ikke at tage herfra, hvor Familien indskrnker sig meer og meer og de Tilbageblivende flgelig kunne trnge til ethvert Lem, selv det ubetydeligste, selv mig. De veed jo, at Linds ere paa Rungsted, at Justine har vret hos Tante imedens hun var syg og Stella snart reiser: dette gjr jo Livet noget ensformigt, isr da Caffegjsterne ere aftagne betydeligt. Nu er Jette Petersen da kommet, kommet i al sin Elskvrdighed og Ynde og med sin sde, lille Pige, der er ret et Barn De vil holde af, thi hun /er altid venlig og skriger aldrig; men De er vel et saadant Afskum, at De ikke kommer hjem inden hun reiser, ja De er rigtignok en rar En! Jeg troer ikke, at De i mit hele liv en eneste Gang har vret hjemme til min Geburtsdag, det er dog skjndigt; De kan kun gjre Deres Uret god igjen ved at skrive mig et pnt lille Vers, som arriverer den 22de, saa meget kunde Deres Musa dog gjerne gjre for mig, som den har kjendt saa lnge og holdt saameget af; jeg bliver ond, hvis jeg intet Vers faaer, ja jeg seer nok, at De smiler og siger: "Barn!", aa nei! Ikke saa meget som De troer! Hattemager Walther er gaaet som De vel veed og blev ledsaget frste Gang af en Pibe, anden Gang af Bifald; Publicum lader til at have en god Smag thi det samme Pubilcum, der nsten river Huset ned af Bifaldsraab for den flove Jfr. Nielsen, vover at aabne Munden til Hys vor "Clavigo",/ ja, jeg troer, at jeg var i Gthes Sted, saa maatte et saadant Publicum heller hysse af mig end jeg vilde dele deres Bifald med en Jfr. Nielsen, men chacun son gout. H. P. Holst havde den Sorg at see "Venusbjerget" styrte sammen og blive til en Dal, ak, ja, so gehts in der Welt! han er Pebersvend i denne Tid, thi baade Knoppen og Rosen blomstrer i Fyen. Det var maaskee bedst for alle Parter om det vedblev at vre saaledes. - "Ulla skal paa Bal" er en net lille Situation med udvalgte Musiknummere, men den gjr ikke videre Sensation. De seer da at Weltz skal lave Deres "Gurre" til sine Aftenunderholdninger. Har De lst Deres Biographie i Album? synes De ikke den er godt skrevet? jeg synes den er baade smukt opfattet og interessant fremstillet, men skulde ikke Deres Biographie blive interessant, hvis skulde da vre? Onkel Edvard skriver ikke, da baade Bedstefader og jeg skriver; men De vilde nok helst vre fri for mit Skriveri, thi det er da saa kjedeligt som vel Noget, derfor bliver De vist ogsaa glad, kjre Ven! naar De hrer at jeg nu siger "stop" og blot beder Dem erindre Verset til

Deres altid trofaste

Tekst fra: H.C. Andersens Hus