Dato: 23. juni 1845
Fra: H.C. Andersen   Til: Helene Bournonville, f. Håkansson
Sprog: dansk.

Kjære Fru Bournonville!

Igaar fik jeg her ude et Brev fra Jenny Lind, inden i samme laae medfølgende til Dem, som jeg gjennem Conferentsraad Collin iler med at bringe Dem; det har gjort en lille Omvej. De og Deres, paa den Kjæreste nær, ikke sandt, er nu ude i den nordsjællandske Skovnatur; bring dem alle der min hjerteligste Hilsen; Deres Mand er som sagt nok inde i Byen og har viist Preusens Konge hvilken riig Ballet-Digtning vi Danske have; de svenske Studenter faae jo Toreadoren at see, det glæder mig. Hils Deres Mand ret hjertelig fra mig; han og De ere tidt i mine Tanker naar jeg flyver omkring paa vore grønne Øer og finde Livet smukt og at her er meget Solskin.

Deres inderligt hengivne H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus