Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 12. juni 1845
Fra: Henrik Stampe   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 12te Juni 45

Hav inderlig megen Tak, kjre, gode Andersen, for Dit elskvrdige Brev, som Valdemar forleden Dag overraskede mig med at bringe. Jeg blev saa forniet over atter at see Din gamle bekjendte Haandskrift, bekjendt for hele Verden (thi hvo kjender ikke Dine raske Sving og markerede Trk, som blot n Gang har seet dem,) som isr bekjendt for mig, for mit Hjerte; thi der er ikke mange Haandskrifter i Verden, der have gjort saa mange og forskjellige Indtryk paa mig, som Din. Dette vil Du let begribe, dersom Du erindrer vort korte Samliv, som dog var saa riigt for mig, som hrte til de interessanteste Momenter i mit Liv. Ja, nu har Du vel tildeels glemt hiin korte Periode, kjre Ven; men det er noget som jeg aldrig glemmer; de rige poetiske Time, jeg, dels i Glde dels i Alvor, har tilbragt hos Dig, i dit Hjem, ville bestandigt, saa lnge jeg lever, staae for mig som noget saa msukt, saa jeg kunde fristes til at ansee dem for Fata Morganas Vrk.

Det lader paa Dit Brev, kjre Ven, som om Du har det noget eensomt og triste paa Nyse; ja endnu er jo Munterheden ikke begyndt derude. Jeg savner uhyre, kan Du troe, at jeg ikke kan vre derude med Dig, jeg har da den inderligste Lyst dertil; men Du veed nok, hvorfor jeg ikke kan og vil gjre det. - Nu kommer de svenske Studenter snart. Tnk Dig, hvilken Nyhed jeg kan fortlle Dig: jeg har faaet Drewsens til at indlogere en Svensk Student og Conferentsr. Collin tager En til sig; Edvard Collin giver &frivilligt Bidrag i Penge', og endnu er det uvist, om Linds og Mdm Tyberg faae hver sin Student i Huset. Er det ikke uhyre morsomt? De have ogsaa selv leet meget deraf, som Du nok begriber, Du som kjende dem. For resten skal Linds ligge paa Landet - paa Rungsted i Sommer. Her blive da rdsomt eensomt og de i Byen. Jonna har nu vret paa anden Uge paa Springforbi, og dette Sted er virkelig min eneste Trst, hvad lidt Landlighed angaaer; thi der kommer jeg ofte og gjerne og de see mig - troer jeg - ogsaa gjerne. Det er dog en af de yndigste Pletter paa Jorden, bilder jeg mig ind; jeg har i det nordlige Sjllandi kke seet noget smukkere, og naar dertil kommer en hist elskvrdig Gjstfriehd hos Beboerne, - og for mig er det (deres ) Venskab da Hovesagen, - saa begriber Du, at man befinder sig ganske overordentlig godt derude.- Til Modtagelsen af de svenske Studenter er der blandt andet ogsaa bestemt 2 Fester i Ridehuset, hvortil Overslaget er gjort til omtrent 4000 rd. Kongen havde ngtet os Ridehuset til Afbenyttelse, men Chr. Danneskjold har ved flere Gange at anmode Kongen derom faaet udvirket, at vi faae det. Det kan jeg godt lide af ham. Dersom Du nu, min kjre gode Ven, ret vil glde mig ude fra Dit landlige Opholdssted, hvor dette saa end er, saa veed Du nok, hvor glad jeg bliver, naar enten Postbudet eller Valdemar bringe et af disse elskvrdige Papirer, du forstaaer at gjre saa interessante og kjrkomne for din trofast hengivne Henrik

Tekst fra: H.C. Andersens Hus