Dato: 5. juni 1845
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

146. Fra Henriette Collin.

Rungstedlund den 5te Juni 1845.

Kjre Andersen

Hvergang jeg aabner Laaget i min Syeske falder mine ine paa en Lap Papir hvorpaa flgende Ord staaer skreven to Mistress Howit, translator of the danish novel etc. etc. og hvergang jeg lser disse Ord falder mine Tanker paa Dem og falder noget tungt da det bestandig minder mig om Deres hist mrkelige Forsvinden den sidste Gang jeg saae Dem.–Hvor i Verden kunde det dog falde Dem ind at gaae Deres Vei?–jeg fik netop det sidste Glimt af Deres Fod at see idet jeg kom ned i Gaarden for at finde Dem'ndash;De blev vred fordi det varede saalnge, ikke sandt? men nu skal jeg sige Dem Grunden, og det var at jeg, medens jeg havde Pen i Haande ogsaa skrev en lille Billet som endelig skulde sndes bort snarest mulig.

Dette kunde muligen see ud som en Unskyldning, men derfor maae De endelig ikke antage det, det skal tvertimod betyde et Udbrud af min retfrdige Vrede og da jeg nu fler mig noget lettere ved at have skrevet disse Linier og siden Lappen hvorpaa Troldomsordene stod er tilintetgjort saa rkker jeg atter Haanden til Forsoning og beder om snart at maatte hre noget fra Dem.

Herude lever jeg i en Eensomhed og Stilhed der [i] hi Grad contrastere med hvad denne Vinter har ladet mig lide, og jeg fler daglig hvor velgjrende dette Liv er for mig og hvor meget jeg trngte dertil. Brnene ere raske og i Bevgelse fra Morgen til Aften, Louise kom sjlglad ind til mig i Morges og fortalte at en Oldenborre havde sat sig paa hendes Haand, jeg klappede den, sagde hun, og da jeg kyssede den paa Vingerne blev den saa glad at den fli hit op i Himlen......

Naar jeg ikke hele Tiden vil tale om mig selv, og det gjr jeg ndig, saa maae jeg slutte her, Alt hvad der omgiver mig her ude ligger saa aldeles uden for Deres Inter[e]sse at det kun vilde vre aandelig Bebyrdelse naar De skulde hre noget derom, altsaa Farvel kjre Andersen, skriv mig til naar De engang fler Dem oplagt, og fortl mig hvorledes De lever, hvad De tager Dem for og hvad De tnker paa, det Sidste kunde synes noget ubeskedent, men jeg antager at De forstaaer

Deres meget hengivne

Jette Collin.

Sndag den 27 Juni

Edvard beder mig sige Dem at Alt er besrget, og fra Lind som er her i Dag har jeg i comission at bevidne Dem hans uskrmtede Deeltagelse med Hensyn til en forulykket grn Kjole hvis nrmere Historie jeg ikke selv kjender.

Endnu engang, lad mig snart hre lidt fra Dem

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost