Dato: 28. maj 1830
Fra: H.C. Andersen   Til: Theaterdirection, den kongelige
Sprog: dansk.
28 Mai 1830

Den hie Direktion for det kongelige danske Theater

Da jeg frste Gang lste Gozzis herlige Eventyr "Ravnen" blev jeg svrt grebet af den Tanke, at det behandlet som Opera, vilde vre det rigeste Stof for en Komponist; ved moden Overvejelse er jeg blevet overbevist derom, ja, anser det endogsaa for et af de bedste Emner, der kan gives, en Mening, der, som jeg siden fandt, ganske stemmede overens med Digteren Hoffmanns, hvis Anskuelse vistnok i denne Genre tr ansees for kompetent, og som ogsaa Prof. Meisling i sin danske Oversttelse af Gozzi ziterer; jeg tillader mig her at anfre Hoffmans Ord: "Den romantiske Opera er den eneste sande, thi kun i Romantikkens Rige har Musikken sit Hjem. Dog er den romantiske Opera ikke hine usle Arbejder, hvor flaue Aander uden Aarsag og Virkning, slingre tankelst omkring; nej, paa en antagelig Maade maa det eventyrlige fres ind i Livet, saa at vi ret flende os hjemme i dette Slsomhedens Land, tror paa Aandernes Indvirkning og lade os roligen stte hen i hine Situationer, der snart fylde os med Skrk, snart med en uendelig Salighed, det er den Sandheds Tryllekraft der maa virke, ikke blotte Fekunster uden Motiv og uden Hensigt. Idet en hjere Naturs Indvirkning synlig staar for jet, potenserer Sproget det, udtaler sig i Musik og Sang, og Handlingen selv med sine Situationer kalder frem mgtige Toner; et saadant Vrk som Grundlag for en Opera er Gozzis herlige Eventyr". I min faste Overbevisning om dette Sujets herlige fortrffelighed, og med den inderligste Krlighed for det, talte jeg med vor unge, geniale Hartmann, der selv lnge havde interesseret sig for samme Emne, og da han nu hrte Scene-Gangen i min Behandling af Stykket som Opera, bestemte han sig til at lade dette vre hans frste, store Komposition og overbevist om, at de hje Censorer maatte fle Interesse for dette Emne og ansee det for et saare heldigt Sujet for en Opera, har han alt begyndt paa frste Act. Jeg tager mig derfor den rbdige Frihed at bede de hje Censorer, at De saa snart muligt ville underrette mig om deres sande Dom over min Behandling, da enhver Indvending mod Stykket fra Deres Side kun kan falde paa mig, thi Indholdet er vistnok det rigeste der nogensinde er givet en Komponist; alle Lidenskaber sttes her i Bevgelse, de mest dramatiske og musikalske Situationer afvexle, Aander stige frem i Livet, og vi fle os dragne ind i en Verden, der ved sin poetiske Sandhed forekommer os naturlig; i vrigt trster jeg mig ved, at der maa erindres, at Stykket her er en Opera-Text, at den altsaa kun er det Baand, hvorpaa Komponisten skal trkke sine Perler, og har jeg begaaet et Misgreb, man da ikke vil forkaste mit Arbejde, men bere mig med at gjre mig opmrksom paa de Fejl, der da kunne rettes.

Vel har vi endnu af Hr. Hartmann intet stort Arbejde for Scenen, men Alt hvad denne unge geniale Komponist har leveret os erkjendes for at vre fortrffeligt, og jeg haaber, efter denne Interesse han har for Stykket, at han vil skjnke Scenen et originalt Arbejde og gjre sit Navn endnu mere gjldende i den musikalske Verden.

rbdigst

A.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost

[Kladde]

Da jeg frste Gang lste Gozzis herlige Eventyr Ravnen blev jeg strax grebet af den Tanke, at det behandlet som Opera, vilde vre rigeste Sujet for en Komponist; ved modnere Overvejelse er jeg bleven overbeviist derom, ja anseer den for et af de bedste mner, der kan gives, en Mening, [overstr: som vistnk ikke saa let kan miskendes] der, som jeg siden fandt, ganske stemmede overens med Digteren Hoffmanns, hvis Anskuelse vistnok i denne Genre tr ansees for kompetent, og som ogsaa Prof. Meisling i sin danske Oversttelse af Gozzi ziterer, jeg tillader mig her at anfre Hoffmans Ord: "den romantiske Opera er den eneste sande, thi kun i Romantikkens Rige har Musikken sit Hjem. Dog er den romantiske Opera ikke hine usle Arbejder, hvor flaue Aander uden Aarsag og Virkning slingre tankelse omkring; og Under hyppes paa Under for at interesere; nei, paa en antagelig Maade maa det Eventyrlige [overstreget: Syn] fres ind i Livet, saa, at vi, ret flende os hjemme i dette Slsomhedens Land tro paa Aandernes Indvirkning og lade os roligen / stte hen i hine Situationer, der snart fylde os med Skrk, snart med en uendelig Salighed. Det er den poetiske Sandheds Tryllekraft der maa virke, ikke ved blotte Feekunster uden Motiv og uden Hensigt. Idet en hjere Naturs Indvirkning synlig skeer for vort ie, potenzerer Sproget sig, [overstr: der ligesom] det udtaler sig i Musik og Sang, og Handlingen selv med sine {overstreget: mgtige Ton] Situationer strber frem i mgtige Toner; et saadant Vrk som Grundlag for en Opera er Gozzis herlige Eventyr".

I min faste Overbevisning [overstr: at] om dette herlige Sujets Fortrffelighed og den inderligste Krlighed for det, talte jeg med vor unge, geniale Hartmann, der selv lnge havde interesseret sig for [overstr: dette] samme mne, og da da jeg meddelte ham Scene-Gangen i min Behandling af Stykket som Opera, [overstr: bestemte] bestemte han sig [overstreget: strax] til at lade dette vre hans frste, store Komposition og overbevist om, at [overstreget: mnet maatte] de hje Censorer maatte fle Interesse for mnet, og erkjende det for et saare heldigt Sujet for en Opera, har han alt begyndt paa frste / Act. Jeg tager mig derfor den rbdige Frihed at bede de hje Censorer, saa snart det var mueligt at vide Deres Dom over min Behandling, da enhver Indvending mod Stykket fra Deres Side, ene kan falde paa mig, thi Indholdet er vistnok det rigeste der nogensinde er givet for en Komponist; alle Lidenskaber sttes her i Bevgelse, de mest dramatiske og musikalske Situationer afvexle, Aander stige frem i Livet, og vi fle os draget ind i en Verden, der ved sin poetiske Sandhed forekommer os naturlig, har jeg derfor gjort et Misgreb, haaber jeg at man ikke vil forkaste mit Arbejde, men sige Feilen; Forvrigt trster jeg mig ved, at der maa erindres, at Stykket her, er en Opera-Text, at den kun er det Baand, hvor paa Komponisten skal trkke sine Perler. - /

Vel har vi endnu af Hr. Hartmann intet stort Arbejde for Scenen, men Alt hvad denne unge geniale Komponist har leveret os erkjendes for at vre fortrffeligt, og jeg haaber, efter den Interesse han har for Stykket, at han vil skjnke Scenen et originalt Arbejde og gjre sit Navn endnu mere gjldende i den musikalske Verden.

rbdigst

A.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 58, 174-75)

[Kladde]

Da jeg frste Gang lste Gozzis herlige Eventyr Ravnen, blev jeg strax grebet af den Tanke, at det, behandlet som Opera, vilde vre det rigeste Stof for en Komponist; ved modnere Overvejelse er jeg blevet overbeviist derom, ja anseer det endogsaa for et af de bedste mner, der kan gives; en Mening, der - som jeg siden fandt - ganske stemmede overens med Digteren Hoffmanns, hvis Anskuelse vistnok i denne Genre tr ansees for competent, og som ogsaa Prof. Meisling i sin danske Oversttelse af Gozzi ziterer; jeg tillader mig her at anfre Hoffmanns Ord:

"Den romantiske Opera er den eneste sande, thi kun i Romantikkens Rige har Musikken sit Hjem. - Dog er den romantiske Opera ikke hine usle Arbejder, hvor flaue Aander, uden Aarsag og Virkning, slingre tankelse omkring; og Under hyppes paa Under for at interesere; nei, paa en antagelig Maade maa det eventyrlige fres ind i Livet, saa, at vi, ret flende os hjemme i dette Slsomhedens Land troe paa Aandernes Indvirkning og lade os roligen stte hen i hine Situationer, der snart fylde os med Skrk, snart / med en uendelig Salighed. Det er den poetiske Sandheds Tryllekraft der maa virke, ikke de blotte Fee-Kunster uden Motiv og uden Hensigt. I det en hjere Naturs Indvirkning synlig skeer for iet, potenzerer Sproget sig, det udtaler sig i Musik og Sang, og Handlingen selv med sine Situationer strber frem i mgtige Toner; et saadant Vrk som Grundlag for en Opera er Gozzis herlige Eventyr".

I min faste Overbevisning om dette herlige Sujets Fortrffelighed, og med den inderligste Krlighed for det, talte jeg med vor unge, geniale Hartmann, der selv lnge havde interesseret sig for samme Emne, og da han nu hrte Scene-Gangen i min Behandling af Stykket som Opera, bestemte han sig til, at lade dette vre hans frste, store Komposition, og overbevist om, at de Hje Censorer maatte fle Interesse for dette mne, og erkjende det for et saare heldigt Sujet for en Opera, har han alt begyndt paa frste Act. Jeg tager mig derfor den rbdige Frihed at bede de hje Censorer, at De, saasnart mueligt, vil underrette mig om Deres rede Dom over min Behandling, da enhver Indvending imod Stykket, fra Deres Side, ene kan falde paa mig, thi Indholdet er vistnok det rigeste der nogensinde er givet en Komponist; alle Lidenskaber sttes her i Bevgelse, de meest dramatiske og musikalske / Situationer afvexle, Aander stige frem i Livet, og vi fle os dragne ind i en Verden, der ved sin poetiske Sandhed forekommer os naturlig; ivrig trster jeg mig ved, at der maa erindres, at Stykket her, er en Opera-Text, at den altsaa kun er det Baand hvorpaa Komponisten skal trkke sine Perler, og har jeg begaaet et Misgreb, man da ikke vil forkaste mit Arbejde, men bere mig med, at gjre mig opmrksom paa de Feil, der da kan rettes.

Af Hr: Hartmann have vi endnu intet stort Arbeide for Scenen, men Alt hvad denne unge, geniale Komponist har leveret os, erkjendes jo for herligt, og jeg haaber, efter den Interesse han har for Stykket, han her vil skjnke vor Scene et fortrffeligt, originalt Arbejde, og gjre sit Navn endnu mere gjldende i den musikalske Verden.

rbdigst

Kjbenhavn den 28 Mai 1830.

H. C. Andersen

Candidatus philosophi.

Til den hie Direction for det Kongelige, danske Theater.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 78, 383-85)