Dato: 6. marts 1845
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Hanck
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 6te Marts 1845

Medens De vist lidt i Deres stille Sind gaaer og er vred paa mig fordi jeg synes saa ligegyldig og glemsom, – det De har Grund til at troe, – har jeg dog daglig pønset paa Fortalen til Tante Anna857 , men aldrig har det ret vilde grupere sig for mig, – nu endelig har jeg et Par For-Ord, som jeg beder Dem oversætte saaledes, som De ønsker dem trykte, – det vil sige ifald De synes om min Maade at det er skrevet paa. Geneer Dem ikke! Dersom jeg til iovermorgen Klokken 2 kan faae det – ikke sandt det er jo Pakkepost paa Løverdag, da skal jeg besørge det til Kittler. Jeg beder Dem ogsaa at oversætte dette Par Ord til ham, og har endnu et Brev, som jeg maa plage Dem med; dog ikke i Dag. – Hils ret hjerteligt Moderen og Søstrene.

Deres broderlig hengivne

H. C. A.

N B. Vil De tilføie den danske Konges Navn. Var det ikke Fred: den 2den ?

Tekst fra: H.C. Andersens Hus