Dato: 6. januar 1830
Fra: H.C. Andersen   Til: Hans Bastholm
Sprog: dansk.

Kjb: 6/1 30

Kjre Hr. Pastor!

Maaskee beviser De mig den Fornielse, engang ved Leilighed, at gjennemlse denne lille Samling af Digte. I Eventyret vil De finde flere Naturskildringer, som jeg haaber De ikke er utilfreds med; naar jt;g til Sommer reiser gjennem Slagelse glder jeg mig til at hre Deres Bemrkninger over min Bog; rigtignok vilde nogle Linier vre mig srdeles kjre, men det tr jeg vel ikke vente? Dersom der i Bogen var et eller andet Stykke De vilde aftrykke, da staaer det Dem frit for, ligesom Intet vil vre mig mere opmuntrende end om De i Deres Avis, vilde tale lidet om Bogen, hvorledes den behager Dem. Til min historiske Roman studerer jeg flittig og vil i Sommer, for dennes Skyld, besge Vesterhavet og det nordlige Jylland.13) lev vel! et gldeligt Nytaar!

Deres hengivne Andersen.

E. S.

Til October14) tog jeg min Examen philologicum og philosophicum og var saa heldig at faae laudabilis for enhver enkelt Videnskab. - _

Min Adresse er

store Kongensgade 33 - paa 3 Sal

Tekst fra: H.C. Andersens Hus