Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 1. august 1829
Fra: H.C. Andersen   Til: Hans Bastholm
Sprog: dansk.

Nrager den 1ste August 1829.

Kjre Hr Pastor Bastholm!

I Lverdags Nat kom jeg med Pasten til Slagelse,, men mit Ophold der var saa kort, at jeg ikke fik den Fornielse at gjre Dem en Vesit og medbringe en Afskrift af det belovede Digt: Det dende Barn. Jeg sender Dem det derfor her, fra mit Opholdssted paa Nrager, hvor jeg endnu bliver en 8 Dage. I Fyen morede jeg [mig] meget, ag fik en Deel Oplysninger til min Roman,og hvad der endnu var det heldigste, jeg lrte at kjende Professor Wedel Simonsen, der lovede mig en star Deel Bidrag, som han maanlig vilde tilsende mig. De har formodentligt seet i Kjbenhavns Posten, at jeg arbeider paa dette Vrk, og jeg er ret tilfreds ved, at de har anmeldt det, ja jeg vilde endogsaa gjerne bede Dem, dersom De ikke alt har gjordt det, at berre det, thi saa bliver det mere bekjendt, og jeg har da mindre at frygte for at Andre skulle benytte det samme Emne medens jeg arbeider der paa.

Det bliver egentligt ikke en comisk Roman, men snarere en Skildring af den Tids Begivenheder, Sder ag Skikke, hvori, isr Almuen, mange Stder vil trde comisk op. Helten bliver den lille Dvrg der var hos Christian II paa Snderborg, og Ramanen vil alt begynde under Kang Hans, og frst ende ved Slutningen af Grevens Feide. Af historiske Personer fremtrder isr Christ: II, Elisabet, Biskop Jens Andersen Beldenak, Hans Tausen, Otte Porsfeldt paa Nsbyhoved, Hr. Mikkel i Odense, Sigbrit, Dyveke, Jahan Rantzau, Doctor Bombastus Theophrastus, Skipper Clemen, Grev Christaffer af Oldenborg, Prsten Hans Madsen, Didrik Slaghk, Torben Oxe, Erkebisp Erik Valkendorf, Ambrosius Bogbinder, Frederik 1ste og Christ III - Fr om 2 Aar bliver det Hele neppe frdig og jeg er overbeviist om, at bliver dette ikke godt, saa vil jeg aldrig kunne levere noget.

Dersom De vil afbenytte mit Digt i Deres Avis, er det ganske til Deres Tjeneste.

Nu lev vel, glem mig ikke! stedse

Deres inderlig hengivne

Andersen.

Min Adresse er

i store Kongensgade No. 33 - 3 Sal

i Kjbenhavn.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus