Dato: 16. august 1844
Fra: Henrik Stampe   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 16 August 44

Det er nu 3 Dage, siden Du reiste, kjre Andersen, og jeg venter altsaa snart at faae at vide, hvor Du opholder Dig, hvorledes jeg altsaa skal addressere mine Breve, og jeg haaber derfor at dette, skjndt begyndt idag, ikke skal blive alt for gammelt. Nu er Du vel paa Glorup og nyder det deilige Veir i Fyens yndige Land; men Din Tanke er vel stundom biet herhjemad, hvor det maaskee ikke seer ganske ud, som Du troer. Dersom Din Tanke skulde have sgt op paa mit lille Vrelse for der at see, hvoriedes jeg lever, vii den trffe mig der, meget ensomt siddende og arbejdende; jeg er der for det meeste; kun gaaer jeg undertiden ud for at spise, eller i Forretninger, eller for at gjre et lille Lb hen i Amaliegaden. Men, skjndt jeg trffer mange kjre Ansigter, seer der dog lidt de og triste ud, thi Guldfuglen er fliet ud af sit Buur; den vil ogsaa nyde Landlivets Frihed i denne smukke Sommertid, vi nu have snart. Jonna er nemlig taget til Rungsted til sin Tante Jette, hvor hun forbliver i nogen Tid, hun tog dertil Dagen efter at Du reiste. Jeg er ret glad paa hendes Vegne, at hun har faaet dette deilige Sommerveir, isr vil det vist gjre hende godt at bruge de friske Sebade. Til hendes Geburtsdag kommer hun nok til Byen. Igaar Aftes var jeg i Tivoli; der var Vauxhall, som saae srdeles brillant ud; men det mrkeligste ved det hele var den uhyre uoverskuelige Menneskemasse; vistnok 30,40,100 Mennesker dannede en eneste stor Masse, som ikke blot fyldte Tivoli saa aldeles, at man tor at komme frem, maatte sttte Skulder mod Skulder, eller dog enigt gaae i Randen(?) om Trngslen, men endog de nrmeste Gader og selv Porter (?) vare overfyldte. Jeg har aldrig seet en saadan Trngsel i Kjbenhavn.? I Forgaars kom Svanes hjem, men jeg har nu ikke seet Jrgen. - Idag traf jeg Chr. Winther hos Ginderup, nu har han nok ogsaa fundet op til G: i stedet for Pethau; min Onkel Carl spiser hver Dag hos Ginderup, som snart tager Luven fra de Andre.

Fredag den 23de.

Der er forlbet hele 6 Dage, siden jeg sidst skrev heri, men lad det ikke forekomme som Uvenlighed, min kjre Andersen! Jeg har dog for 2 Dage siden modtaget Din lille Billet, men Grunden er - ja tilgiv, om jeg bebyrder Dig, min Ven, hermed - det er en Slags Melancholie, som jeg ikke kan bekjmpe. Jeg kan skjule den for Alle, har selv ofte skjult den for Dig; men jeg han ikke undgaae den; thi det er ikke nogen indbildt, ugrundet Melancholie; desvrre! Den kommer af, hvad der fles for virkeligt, alt for klart; af den Bevidsthed, at Moder aldrig vil blive mig god, aldrig faae Hjerte for mig. - Dog lad dette ikke forskrkke Dig; naar vi tales mundtligt ved, skal jeg tale herom til Dig, min gamle, kjre Ven; nu kan jeg ikke. Lov mig blot, at intet Menneske faaer at vide, hvad jeg her skriver: det vilde gjre mig ondt.

Hav Tak for dit lille Brev, min kjre Ven! der er dog Nogen i Verden, der tnker med Kjrlighed paa mig, og jeg er jo egentlig meget lykkelig. Den bedste og elskeligste af alle Piger er jo min, og hun er mig i Sandhed saa inderligt, trofast hengiven, at jeg kun dobbelt maa nske at kunne skabe nogen Lykke for hende! Hvad vilde jeg dog opofre for at faae en saa kjrlig Moder - i min egen Moder - som Ingeborg, som Jonna og jeg have i hendes velsignede Moder! En saadan Fader som hendes! Men det er mig ikke givet. Ethvert Menneske skal gaae noget Ondt igjennem her paa Jorden, og jeg kunde let finde mig deri men at jeg Intet kan bidrage til min Jonnas Lykke i den Henseende, det er en Tanke, der har forbittret og vil forbittre mig mangen en Dag af mit Liv. - Igaar var det Jonnas Geburtsdag, Beutners skulde have vret der, men kom ikke; jeg vilde have haft dem ud i Tivoli, men Alle fik Hovedpine og Frue Drewsen blev syg om Aftenen, saa den hele Dag var langtfra, som vi havde nsket det, - et Sindbillede paa Livet maaskee! Idag er det Frue Dr:s Geburtsdag, igaar spiste jeg hos Dr:s idag spiste jeg nede hos Collins.

Her have vret en heel mngde Studenter fra Greifswalde, og i den Anledning har der vret megen Lystighed i Studenterforeningen. Skriv nu snart naar Du kommer hjem, til Din Ven

Henrik

Tekst fra: H.C. Andersens Hus