Dato: 5. juli 1844
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

[Fra Jonas Collin sen. ]

Kjære Andersen

Det er vist overflødigt at sige Dem, at jeg, og vi alle, med største Interesse og Fornøielse læste Deres Brev af 24 og 26 Junii fra Weimar, og det er i meget begribeligt at De kan ønske, trænge til og glædes ved at giøre slige Reiser. Naar kun derved Hiemmet ikke bliver mindre kiært og behageligt; thi det er dog altid Hiemmet, som burde være kiærest.

Edvard og Jonna har formodentlig fortalt Dem alt det Nye som her er forefaldet, som der for Øieblikket tales om, og som forresten ikke har betydelig mere Interesse end, at det er nyt. Paa Theatret fremkaldes nu (i Sommeren) Skuespillere; Publicum piber ad Stykkerne, men kommer desuagtet 2den Gang for at see dem og'ndash;ikke pibe. Saaledes er Publicum. Det er forresten intet Nyt. En Lieutn. Fürst (af Familien Fürst) har i forgaars skudt sig formedelst Uheld ved Høiskole Examen. Paa Skamlingsbakke var der stort Møde i Gaar, hvad der er forefaldet, vides endnu ikke. Holst (H. P.) arbeider paa en Folkecomedie (den sidste Tallotterie Collecteur) Bournonville var her i Dag, og glædede sig meget ved de Efterretninger, vi meddeelte ham fra og om Dem.

Lev vel Lev vel.

Deres faderligt hengivne

Kbh. 5 Juli 1844.

Collin.

[I Margen: ] Oehlenschläger er nu i Wien. Dankwart har havt det Uheld at vælte og forslaae sig slemt.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost