Dato: 18. juni 1844
Fra: H.C. Andersen   Til: Theodor von Kobbe
Sprog: tysk.

Bremen den 18 Juni 1844

Kjre Hr Kobbe!

Da jeg ikke i Sommer kommer til Oldenburg, hvilket frst var min bestemmelse, sender jeg Dem her fra Bremen de belovede Haandskrifter af bermte Danske og Svenske, dersom Valget er efter Deres Behag, skal jeg sende Dem flere, De vil kun behage at opgive fra hvilke; jeg kan vistnok skaffe disse. Her er Brev fra 1) Digterinde Frederike Bremer i Stockholm, 2) Orla Lehmann, 3) Digteren Ingemann, 4) Physikeren H.C. rsted, 5) Digteren Hauck, 6) Heiberg og 7) Oehlenschlger; (af denne sidste er det intet Brev, men derimod hans egen Haandskrift til en Kantate.) - Fra Deres Onkel her mange venlige Hilsener, ligesom fra Lobedanz; af Deres velmeente Anmldelse af min Bazar, seer jeg at De har mig i kjrlig Erindring, som jeg Dem! vi mdes, haaber jeg, nste Aar og maaske tidligere hre vi fra hinanden. Vil De hilse mine Venner

i Oldenborg.

Deres meget hengivne

H.C.Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus