Du har sgt p: +Henriette +Wulff

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 18. november 1828
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 5. Fra Henriette Wulff.

Se-Cadet-Academiet51 d 18de Novem: 1828.

Gode Andersen!

De kan troe jeg forundredes ikke lidet, ved at modtage Deres Epistel,52 i dette jeblik. Jeg troer sandelig der er faret nok

en liden Djvel i Dem, foruden den rimende,53 og jeg iler derfor med, jo fr jo heller at drive den ud af Dem. Jeg haaber det skal lykkes mig; naar jeg forsikre Dem at Marquise Posa54 har her handlet gandske og aldeles egenraadet

(maaskee et nyt Ord men her meget passende). Det er vel sandt, at hun undertiden faaer den Ordre at ngte os hjemme, naar enten Een ikke er vel, eller huuslige Forretninger forhindre i at tage mod sine Venners Besg. Dette er jeg nu vis paa De finder gandske rimeligt og almindeligt. Det har nu maaske engang hndt sig at De er smuttet fra hende naar hun har haft en saadan Befaling, og fler sig fornrmet som dygtig Drvogterske; og har af sin egen gode Villie og Dumhed

digtet Dem noget for, som De nu, naar De har lst dette, maae have Overbrelse med, da hendes Pegasus kun har et ubetydeligt Rum at udsprede sine Vinger i, nemlig Porten; og i Alvor, gode Andersen! maae De ikke troe andet, end at det stedse vil vre os kjrt at see Dem som fr; saa ofte Deres Tid tillader Dem det, og De fler Lyst dertil. -

Jeg venter i Morgen eller snarest muligt at see Dem, og lad mig endelig see hvad De har af Deres Vaudeville.55

Med venlige Hilsner fra Moder er

jeg Deres meget hengivne Jette Wulff

E: S:

Dersom jeg ikke havde forsvoret aldrig at bruge Efterskrift skulde jeg fortlle Dem en gldelig Nyhed, men da jeg stedse bliver mine Principer troe, kan jeg jo ikke.

[Udskrift]

S. T. Herr Studiosus Andersen.

Forfatter til adskillige smaa Djvle.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost

Se-Cadet-Academiet d 18de Novem: 1828.

Gode Andersen!

De kan troe jeg forundredes ikke lidet, ved at modtage Deres Epistel, i dette jeblik. Jeg troer sandelig der er faret nok en liden Djvel i Dem, foruden den rimende, og jeg iler derfor med, jo fr jo heller at drive den ud af Dem. Jeg haaber det skal lykkes mig; naar jeg forsikre Dem at Marquise Posa har her handlet gandske og aldeles egenraadet (maaskee et nyt Ord men her meget passende). Det er vel sandt, at hun undertiden faaer den Ordre at ngte os hjemme, naar enten Een ikke er vel, eller huuslige Forretninger forhindre i at tage mod sine Venners Besg. Dette er jeg nu vis paa De finder gandske rimeligt og almindeligt. Det har nu maaske engang hndt sig at De er smuttet fra hende naar hun har haft en saadan Befaling, og fler sig fornrmet som dygtig Drvogterske; og har af sin egen gode Villie og Dumhed

digtet Dem noget for, som De nu, naar De har lst dette, maae have Overbrelse med, da hendes Pegasus kun har et ubetydeligt Rum at udsprede sine Vinger i, nemlig Porten; og i Alvor, gode Andersen! maae De ikke troe andet, end at det stedse vil vre os kjrt at see Dem som fr; saa ofte Deres Tid tillader Dem det, og De fler Lyst dertil. -

Jeg venter i Morgen eller snarest muligt at see Dem, og lad mig endelig see hvad De har af Deres Vaudeville.

Med venlige Hilsner fra Moder er

jeg Deres meget hengivne Jette Wulff

E: S:

Dersom jeg ikke havde forsvoret aldrig at bruge Efterskrift skulde jeg fortlle Dem en gldelig Nyhed, men da jeg stedse bliver mine Principer troe, kan jeg jo ikke.

[Udskrift]

S. T. Herr Studiosus Andersen.

Forfatter til adskillige smaa Djvle.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus