Dato: 21. maj 1844
Fra: H.C. Andersen   Til: Adolph Skrike
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 21 Mai 1844

Kjære Ven!

Om Forladelse jeg plager Dig! jeg vilde en lille Tour til Brei­tenburg og derfra noget omkring i Tyskland, da jeg dertil ikke behøvede mange Visa, vilde jeg ikke plage Dig, stak Passet i Lommen til Laugenu, der strax viserede det; nu giver jeg det til min Karl for at faae det istand hos det preusiske og hanoveranske Gesantskab, men Portneren her sagte til min Karl at Passet før Nogen skriver paa, maa sees ved det udenlandske Departement, er det saa, da gjør mig den Tjeneste til imorgen Formiddag at arange­re dette for mig, og siig min Karl naar og hvor Passet da kan hentes.

Din meget forbundne

H.C.Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus