Dato: 3. maj 1844
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonna Stampe, f. Drewsen
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 3 Maj 1844.

Kjære Jonna!

I to Dage har jeg været meget lidende, deels ved min egen pirrelige natur, deels ved Menneskenes ukjærlige eller misforstaaende Maade at behandle mig paa. Henrik har jeg ikke seet i al den Tid, og han har ikke søgt mig.

Igaar var jeg hjemme saa godt som hele Dagen, ret alene, jeg havde aldeles Følelsen af at være død for Verden, død og glemt, som fremmed gled Alt mig forbi, som ganske ene og forladt sad jeg! saaledes kan det ikke blive, med nye mørke Erfaringer kommer jeg igjen ud, om jeg ikke strax seer Dig og ham, seer de, jeg elsker, saa ere I og mine Kjære dog altid i mine Tanker og ville blive det til min Dødsstund.

Din uforanderlige Ven

H. C. Andersen

E.S. Hils Din Bedstemoder, spørger hun hvorfor jeg ikke kommer, siig da jeg har et Arbeide for.

Tekst fra: Solveig Brunholm (Microfilmscan 6, 39)