Kjbenhavn den 22 April 1844

De har igaar gjennem en Skrivelse underrettet mig om at De "ikke troede ai burde benytte" mit "Tilbud" om Medhjlp, ved Mindefesten for Thorvaldsen; jeg maa i denne Anledning erklre at det aldrig kunde falde mig Ind at paatrnge min Medvirken, gjre "Tilbud" et Sted hvor jeg kort forud har flt mig meget saaret ved saa godt som offentligt at see mig og min Virksomhed blive latterliggjort. Jeg har troet at vre opfordret til at gjre Dem en Tjeneste og i den Anledning forelbig talt med Hr. Secretair Hartmann, jeg har viist en stor Beredvillie der hvor jeg troede man maatte blive mig dobbelt forbunden.

rbdigst .

H. C. Andersen

Til Senioratet for den nye Studenterforening i Kjbenhavn

Tekst fra: H.C. Andersens Hus