Dato: 19. april 1844
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

Kjbenhavn den 19 April 1844

Naadige Frue

strax da De yttrede det nske at erholde den Digtsamling af mig hvori findes: det dende Barn1, sendte jeg Bud om den hos Reitzel2; frst nogle Dage efter erholdt jeg Bogen, der ikke havde vret heltet, men den kom med et fattigt blaat Omslag og var aldeles ikke kldt paa til at prsentere sig for Dem naadige Frue! jeg sendte Bogen tilbage og forlangte en bedre Indbindning, man maa have misforstaaet mig, der kom ingen, og ved den thorvaldsenske Begivenhed3 gled det mig ud af Tanke at minde derom.

Forleden Dag, ved at mde Deres Frken Dttre, huskede jeg mit Lfte, jeg har nu besrget Digtene, men kan desvrre endnu ikke medbringe dem i Dag, for imidlertid at erholde nogen Tilgivelse, sender jeg her forelbig min Afskrift af Digtet. Det vil smigre og glde mig srdeles om De senere vil modtage det i den trykte Bog.

I de sidste Dage har jeg lidt en Deel af Tandpine, jeg lider endnu, men tager Smerten noget af til i Aften, glder jeg mig til, efter den venlige Indbydelse, at komme, i modsatte Tilflde, tr jeg vel en anden Aften forsge paa om jeg trffer Deres Naade og den hele interessante Kreds4.

rbdigst

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost