Dato: 19. april 1844
Fra: H.C. Andersen   Til: Sophie Elisabeth Zahrtmann, f. Donner
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 19 April 1844

Naadige Frue

strax da De yttrede det nske at erholde den Digtsamling af mig hvori findes: det dende Barn", sendte jeg Bud om den hos Reitze1; frst nogle Dage efter erholdt jeg Bogen, der ikke havde vret hftet, men den kom med et fattigt b1aat Omslag og var aldeles ikke kldt paa til at prsentere sig for Dem naadige Frue! jeg sendte Bogen tilbage og forlangte en bedre Indbinding, men man have misforstaaet mig, der kom ingen, og ved den thorva1dsenske Begivenhed gled det mig ud af Tanke at minde derom.

Forleden Dag, ved at mde Deres / Frken Dttre, huskede jeg mit Lfte, jeg har nu besrget "Digtene", men kan desvrre endnu ikke medbringe dem i Dag, for imidlertid at erholde nogen Tilgivelse, sender jeg her forelbig min Afskrift af Digtet. Det vil smigre og glde mig srdeles om De Senere vil modtage det i den trykte Bog.

I de sidste Dage har jeg lidt en Deel af Tandpine, jeg lider endnu, men tager Smerten noget af til i Aften, glder jeg mig til efter den venlige Indbydelse, at komme, i modsatte Tilflde, tr jeg vel en anden Aften forsge paa om jeg trffer Deres Naade og den hele interessante Kreds.

rbdigst H.C.Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm