Dato: 2. april 1844
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 110. Fra Henriette Wulff.

Lissabon d 2d April 44

At jeg i Dag1580) er opfyldt af de bedste nsker for Dem, gode kjre Andersen, veed De, men jeg maae dog ved et Par Ord sige Dem det, om muligt hvor meget Godt jeg nsker Dem. Gud give Dem Deres kjreste nske opfyldt, og hvorfor skulde han ikke det, naar De selv kraftigen handler dertil? Drag De til Sverrig,1581) vaav en Dyst, og De vil sikkert sejre; i det mindste synes det mig en Prve vrd! Jeg nskede ret saa inderligt engang at see Dem lykkelig, og jeg har jo altid det friske Haab! - Deres Eventyr der ere paa Vejen til Portugal, glder jeg mig meget til, naar jeg har lst dem skriver jeg Dem et rigtigt Brev til, til Tak for et meget rart Brev jeg nylig har modtaget, men som jo var uhyre gammelt, tnk fra Dec.! Vel har jeg modtaget et Senere, men det var kun nogle Ase scitzerede Anmrkninger, ikke Noget Rigtigt om Dem selv, som er det der meest glder mig. Fra Joz har jeg de venskabeligste Hilsner, han lser for anden Gang Maurerpigen i Dag, for at hjtideligholde Deres Festdag; men han beder Dem selv komme hertil og til Spanien, for det er jo rigtignok ikke Spanien De har beskrevet; men kom snart , De vil da opfatte disse Lande, og som altid gjengive dem med Liv og Sandhed. Tnk alvorligen paa at komme her!! Jorge er i disse Dage i Cadix, men vi vente ham i Morgen. Foraaret her er i sin fulde Pragt, det er en Blomster-Overfldighed, jeg aldrig havde gjort mig idee om, det er jo nu den allerskjnneste Aarstid her, fr den strke Varme begynder. Vi drikke Deres Skaal i Dag, og i Tankerne vil vi bekrandse Dem med de friskeste Blomster; den kjre 2d April, hvor mange Errindringer vkker den ikke hos mig, hvor mange ret inderlig Vemodige, dog de skal vige for Glden, ved Tanken om det troe Venskab, De har bevaret mig, i saa mange Aar, og der altid vil vre mig saa kjrt, sammenvoxet som det er, med min Barndoms og Ungdoms kjre Errindringer. Men nu Levvel kjre Andersen, man signalisere Dampbaaden fra Cadix, der om en Time gaaer mod Norden, og tager disse Linier med til Dem. Gid de maae finde Dem glad og rask, og undertiden venlig tnkende paa Deres, som altid hengivne

Henriette Wulff.

Deres gamle store Brev besvarer jeg i detail nste Gang.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost