Dato: 25. december 1843
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonna Stampe, f. Drewsen
Sprog: dansk.

Julemorgen Kl 1 om Natten 1843

Kjre, velsignede Jonna!

Tak og atter Tak for Dit Brev, ja det har vret mig den kjreste, den bedste Julegave, som jeg sagde Dig det! fr vi gik til Middagsbordet kom det! gid det havde indtruffet tre Timer tidligere, jeg kunde da have svaret Dig med Posten, nu gaaer denne ikke herfra fr Onsdag og et Brev fra mig kommer da frst Torsdag i dine Hnder, dog saalnge synes jeg Du ikke skulde vente, jeg skriver derfor i Nat, ja Klokken er slaaet eet, det er egentligt Julemorgen, da kan disse Linier gaae med Kalvevognen og komme til Dig Torsdagaften. Om saadant et Brev gaaer sikkert veed jeg ikke, dog tabes det, saa er jo Ulykken ikke saa stor, kun den at Du ikke faaer at vide at jeg har skrevet! Kan du forstaae Alt dette, jeg skriver vist ikke tydeligt nok, men Klokken er som sagt langt over Midnat, jeg har Svn i inene. - Dit Brev har jeg imidlertid lst igjen, det kjre hjertelige Brev; hvor Du dog er en god, velsignet Pige, Du er meget bedre, end Du selv troer, Gud skjnke Dig i det nye Aar megen Glde, den bedste for Dig! ja det er ikke denne almindelige Jule og Nytaarssnak, Du forstaaer dog vistnok hvor inderlig jeg holder af Dig, ingen af Din Moders Brdre kan det hjerteligere. / Du har flere Gange bebreidet mig, at jeg ikke, som tidligere, var dig venlig og god, dog det vil Du lre at erkjende i Verden, naar Du en Gang, det kan jo nok skee, trngte til min ringe, fattige Hjlp! O Gud velsigne og glde Dig! - Men jeg skulde jo fortlle Dig noget; - Nu vel! Reisen herud begyndte i den mrke Morgen; Bille Brahe og Lieutenant Mikkelsen sad paa samme Sde, som jeg; det blste, de stillede da en Paraply op og bag den sad de to og spilede Kort lige til Kjge, jeg sad ene overladt til mig selv og mine Tanker, de fli saa vidt omkring! Alt hvad der fyldte mit Hjerte i den sidste Tid beskjftigede mig levende, jeg var veemodig og glad - ! Det er godt at vre ene med sig selv og Gud, ved hans Hjerte faaer man Trst og Mod! Herude modtages jeg af Madms Paap Maria og Julie med venlige Sprgsmaal om Dig, de sende dig her Hilsener, Mdme Paap har lovet at lgge en lille Sddel indeni! - Vi havde to smukke Juletrer i Aften med meget rige Presenter, i Forhold til Mngden der blev givet! jeg fik et smukt lille Skriveti, som man paa Reise kan / fre i sin Lomme, dernst en opskjrerkniv af Slv og Perlemoer, har du Lyst til den skal den vre Din! En smuk Papirstrykker af hvidt Marmor, bemalet med Blomster, jeg havde skrevet mange Deviser og til denne sidste fik jeg selv et af mine

I Verden vi den tunge Viisdom faae

Ei Alt hvad trykker har just Blomster paa!

Verset duer ikke, men Tanken er dog ganske rigtig. - Min bedste Present var endelig en Bog "Deutschlands Dichter von 1873 bis 1843" hvori findes 131 Digtere. - Af de mange Deviser jeg skrev vil jeg give dig et Par.

Med Heibergs Urania

Her har du Heibergs Urania! hun er saa pyntet hun

Du veed han er en Stjerne, men her han kigger kun.

---

Med Boyes Psalmer.

Psalmen er en Svanevinge,

Som Dig til din Gud vil bringe,

Der din Smerte du bortgrde,

Der Du drikke Himlens Glde.

Psalmen og den Stille Bn

Er vort Livs Blomst Underskjn,

---

Med et Gulduhr

(til Madms Paap)

Guld sger Guld! Det vil dit Hjerte finde!

Naa, det vil dikke udenfor og inde.

---

Imorgen skulle vi have Komedie, det bliver Skyggespil, en Pantomime: "De faae hinanden". Marie og Julie dandse deri. derst en Scene af rkenens Sn og tilsidst Scener af Barselstuen, hvori jeg har / Fru Heibergs Rolle, Damen der neier.

Overmorgen 2de Juledag er her stor Middag med Taffelmusik og hele Natten Bal. Paa Onsdag derimod Bal paa Wall; - Du faaer rimeligviis dette Brev imorgen naar jeg sidder ved Bordet! jeg skal drikke din Skaal med Madams Paap eller alene, og da er min Tanke hos dig! min nu maa jeg allede sige Lev vel! jeg kunde sige far vel! det er saa sildigt og dog egentligt saa tidligt! det er Julemorgen. Hils din Moder, Bedsteforldrene der nede og alle mine Kjre. - Jeg lnges efter dem jeg holder af! jeg kommer paa Lverdagaften! skeer det tidligt, da er jeg alt om Aftenen i Amaliegaden! Nytaarsaften har jeg lovet Fru Stampe at tilbringe hos hende, dersom jeg skulde komme til Byen, heller havde jeg jo vret hos Dine Bedsteforldre, der rimeligviis gjerne saae mig, men da jeg gav Lftet var jeg uvis om jeg kom ind, nu skeer det, da Moltkes vil vre Nytaarsaften i Kjbenhavn. - Nu, jeg morer mig vel, da Hendrik Stampe er et meget godt Menneske, som jeg holder inderligt af! - Moderen har da ogsaa sine gode Sider, naar man kun veed at [langs kanten:] sge dem.! - Hils! hils! Din trofaste gamle Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (Microfilmscan 6, 30-33)