Dato: 25. december 1843
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonna Stampe, f. Drewsen
Sprog: dansk.

Julemorgen Kl. 1 om Natten 1843.

Kire, velsignede Jonna!

Tak og atter Tak for Dit Brev, ja det har vret mig den kireste, den bedste Julegave, som jeg sagde Dig det! - - -. - - - Klokken er langt over Midnat, det er egentlig Julemorgen. .- - -

- -- - Dit Brev har jeg imidlertid lst igien, det kire hiertelige Brev; hvor Du dog er en god, velsignet Pige, Du er meget bedre, end Du selv troer, Gud skinke Dig i det nye Aar megen Glde, den bedste for Dig! ja det er ikke denne almindelige Jule- og Nytaarssnak, Du forstaer dog vistnok hvor inderligt jeg holder af Dig, ingen af Din Moders Brdre kan det hierteligere. Du har flere Gange bebreidet mig, at jeg ikke som tidligere var Dig venlig og god, dog det vil Du lre at erkiend i Verden, naar Du en Gang, det kan jo nok skee, trngte til min ringe, fattige Hjlp! O Gud velsigne og glde Dig! -

- - - Jeg lnges efter dem jeg holder af! jeg kommer paa Lverdagaften! skeer det tidligt, da er jeg alt om Aftenen i Amaliegade! Nytaarsaften har jeg lovet Fru Stampe at tilbringe hos hende, dersom jeg skulde komme til Byen, hellere havde jeg jo vret hos Dine Bedsteforldre, der rimeligviis gierne saa mig, men da jeg gav Lftet var jeg uvis om jeg kom ind, nu skeer det, da Moltkes vil vre Nytaarsaften i Kjbenhavn. - Nu, jeg morer mig vel, da Henrik Stampe er et meget godt Menneske, som jeg holder inderligt af! - Moderen har da ogsaa sine gode Sider, naar man kun veed at sge dem! - Hils! hils!

Din trofaste gamle

Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost