Dato: 30. november 1843
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonna Stampe, f. Drewsen
Sprog: dansk.

Nys den 30 Nov 1843

Kjre Jonna!
Et lille Brev skulde Du have, snart kommer jeg selv, men et Brev er jo altid interessantere! Himlen maa rigtig nok vide hvad jeg skal fortlle Dig, thi vi leve saa stille, som i en svensk Hverdagshistorie, for ikke at sige vores Luises Hivande og Lavvande, Vildgjs og Vildnder Regn og Blst, det er Isltten i Livstapetet herude. Baron Hendrik har vret syg siden vi kom, ellers var jeg med ham taget paa Jagt, Du leer, ja Du ve ed ikke alt hvad jeg kan falde paa. Fra Din Bedstefader fik jeg i forgaars et Brev, det var mig saare velkommen, saa venligt og godt, samme Dag indtraf Bladet Fdrelandet, et Blad der ellers aldrig har vret mig gunstigt, men denne Gang var det henrykt over mine Eventyr, nu det var jo ogsaa behageligt! men at det stter mindst Priis paa: "den grimme lling", forundrede mig, da jeg netop Dagen forud havde fra Hauch hrt den strste Glde over dette; han siger at det er classisk og gratulerer mig og Litteraturen til denne Digtning, Nattergalen behager ham mindre, og den staaer nu Palmer i "Fdrelandet"! saaledes er det med Smagen! dog disse nye Eventyr synes at gjre stor Lykke! Du kan tro at "Kundskabs Trets Slange" ikke siger sin Mening, naar det nste visne Blad, som man kalder intelligent", falder fra Tret. Da Du ikke hrer til dem der klapper Dyret, men kun dets Mage, kan jeg vel nok udtale mig; uden Frygt for at blive jaget med Flamme=Riis ud af Venskabs Paradiset" i Amaliegaden. - Paa Mandagaften, dersom jeg ikke fr den Tid bliver en Engel, med pne Vinger", indtrffer jeg i Kjbenhavn, den vaade, graa spidsborgerlige By, og altsaa paa Tirsdag staaer jeg for Dine ine, i det mindste naar de forskellige Blomster groupere sig om Bordet. Lad mig nu see Du kan fordele for et Par tusind Daler venlige Hilsener, een til 500 kan Du give Din Moder, men fordeel saaledes at ingen faaer en Hilsen der er ringere end til 5. Paa Sndag kommer der jo fra Herodes og Pilatus, nei for dem og giv dem en Kop Kaffe, paa Din Bedstefaders Regning og giv de Udvalgte Hilsener! Siig til Weis at jeg forleden gldede mig i min sorg til den Komedie Billet der fra ham syntes at skulle tilfalde mig! - Han husker Vddemaalet. Bring Bournonville ogsaa Hilsen fra Thorvaldsen, vi talte meget om ham og hans Kone! Hun har nemlig faaet en smuk Tegning af Thorvaldsen! - Hills den sorte Gjg, nu er her jo et deilig Brev, gjr din Moder den Fornielse og lad hende lse det. Din vrdige gamle Ven

Digteren.

(venstre margin:)
En lille Hilsen paa 500 Daler sender Theodor.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus