Dato: 16. november 1843
Fra: H.C. Andersen   Til: Orla Lehmann
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 16 Nov. 1843.

Kjre Ven!

Da "Selskabet for Trykkefrihedens Rette Brug" fremtraadte, var jeg een af de frste, der lod sig indmelde; Selskabet udviklede sig til et stort Legeme, der endnu hver Fredag indsender sin Bulletin "Folkebladet", der viser os at det endnu ikke er skrinlagt, jeg gik ud derfra med den inderligste Ulyst til "Selskabs-Livet". Det skandinaviske Samfund har derimod en egen Interesse for mig, men da jeg ikke var strax traadt ind ved dets Stiftelse, besluttede jeg at vente nogen Tid, for at see, hvorledes det ret aabenbarede sig, om dets Virksomhed var beslgtet med den Aand, der rrer sig i mig, og om jeg der kunde vre til nogen Nytte.

Denne min frste Beslutning vil jeg endnu en kort Tid blive ved, og da haaber jeg, at ikke blot Du vil indmlde mig, men de Andre ogsaa optage mig. Imidlertid, som fri, er jeg i Alt hvad jeg kan til Selskabets Tjeneste, det har ganske at byde over mine Krfter.

af ganske Hjerte

din hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost

Kjbenhavn den 16 Nov. 1843.

Kjre Ven!

Da "Selskabet for Trykkefrihedens Rette Brug" fremtraadte, var jeg een af de frste, der lod sig indmelde; Selskabet udviklede sig til et stort Legeme, der endnu hver Fredag indsender sin Bulletin "Folkebladet", der viser os at det endnu ikke er skrinlagt, jeg gik ud derfra med den inderligste Ulyst til "Selskabs-Livet". Det skandinaviske Samfund har derimod en egen Interesse for mig, men da jeg ikke var strax traadt ind ved dets Stiftelse, besluttede jeg at vente nogen Tid, for at see, hvorledes det ret aabenbarede sig, om dets Virksomhed var beslgtet med den Aand, der rrer sig i mig, og om jeg der kunde vre til nogen Nytte.

Denne min frste Beslutning vil jeg endnu en kort Tid blive ved, og da haaber jeg, at ikke blot Du vil indmlde mig, men de Andre ogsaa optage mig. Imidlertid, som fri, er jeg i Alt hvad jeg kan til Selskabets Tjeneste, det har ganske at byde over mine Krfter.

af ganske Hjerte

din hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Statens Privatarkiver (H.C. Andersen Breve), Rigsarkivet

Kjbenh: 16 Nov. 1843.

Kjre Ven!

Da "Selskabet for Trykkefrihedens rette Brug" fremtraadte, var jeg een af de frste, som lod sig indmelde; Selskabet blev et stort Legeme, der endnu hver Fredag udsender sin Bulletin, under Navn "Folkebladet", der viser at det endnu ikke er skrinlagt! jeg blev tidlig kjed deraf, ja fik endogsaa en Slags Ulyst for "Selskabs Livet". Det skandinaviske har derimod en ganske egen Interesse for mig, men jeg havde besluttet ikke at trde derind fr jeg saae hvorledes det ret aabenbarede sig, [overstr: Du sagde derimod igaar at jeg ved at trd ind. dette og om jeg er, som du igaar sagde det, kunde vre til mere Nytte, end det at give mine fire Rigsdaler].

Denne Beslutning som sprang af min ieblikkelige Flelse og da denne altid har vret min bedste Fane, vil jeg blive ved den og /see en kort Tid an om Selskabets Virksomhed er beslgtet med den Aand der rrer sig i mig, og naar det, som jeg troer er Tilfldet, da bede Dig indmlde mig og jeg vil opbyde mine bedste Krfter til dets Tjeneste; imidlertid er jeg [overstr: i Alt] som fr og udenfor det, i Alt hvad jeg kan til Tjenste, [overstr. og jeg vil vremeget glad fle mig hdret, omman vil], man har kun at sige mig det og enhver skal see jeg vil gjerne gjre mit til ethvert fortrffeligt iemed.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 695-96)