Dato: 16. november 1843
Fra: H.C. Andersen   Til: Heinrich Zeise
Sprog: tysk.

Kjbenh: 16 Nov 1843

Histrede

Med nogen interesse har jeg lst de forskjellige Stykker, De har leveret til litterarische Bltter, og da jeg en Dag talte herom med mn ldre Ven, Physikeren rsted, hrte jeg hvem De var og fik altsaa nu fornyet Interesse for at lse hvad De skrev. Forleden blev jeg imidlertid noget overrasket ved at see hvorledes vi devergerede i vore Anskuelser om det danske Theater, det jeg har omtalt for 1840, De for 1843, dog om Smagen lader sig ikke disputere; men det var mig meget ukjrt at De havde misforstaaet mig ganske i et Udtryk, der i detmindste paa Dansk ikke kan misforstaaes. De siger om mig / at jeg er saa naiv at vre uvis om jeg skal regne Wien med til Tydsklands Byer. Jeg har efterseet den tydske Oversttelse af Bazaren om Overstteren havde forfeilet Udtrykkene, men jeg troer det ikke, der staaer:

”Deutschland besitzt kein Theater wie das Kopenhagener!“ Dies habe ich mehrere Landsleute sangen hren und ich muss Ihnen Recht geben, wenn sie nicht Wien zu den Stdten Deutschlands mitrechnen'ldquo;.

Udtrykket her svarer ganske til den danske Talemaade: „ ja, naar man antager Keiseren for ikke at vre af Adel!” - hvorvidt at dette Ironiske ikke kan findes i det Tydske, maa De afgjre! - Jeg havde / bestemt at jeg vilde skrive dem til i Altona, hvor jeg troede de levede; da fortalte man mig at De var her i Byen, jeg sgte Dem forgjves, efter den af rsted opgivne Adresse, nu skriver jeg, i det jeg staaer i Begreb med at tage paa Landet, men om 8 a 14 Dage, er jeg her igjen; det vil da glde mig mgeet at gjre Deres rede Bekjendtskab; - det vil vre mig saare kjrt om De berigtigede det Misforstaeande! - jeg henvender mig aaben og rlig lige til Dem og ikke gjennem noget Blad, da jeg anseer det Hele for ubetydeligt, og Dem derimod for saa dygtig, at jeg helst rkker Dem venskabeligt Haanden.

H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus