Dato: 18. oktober 1843
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Nr. 105. Fra H. C. Andersen. Kjbenhavn den 18 October 1843.

Min kjre ssterlige Veninde!

Dette lille Brev flger Dem paa Havet, jeg er saaledes Dem nr, rkker Dem endnu engang Haanden til Afsked! vr ikke lnger sorrigfuld, det er jo et smukt Eventyr De begynder, en deilig Vinterdrm, som De siden med Glde vil tnke paa! En Reise har jo altid nogen Besvr, ogsaa denne, men De flyver mod et Hjem, mod Mennesker der ret holde af Dem, og vi, her i det vaade Land, ville ogsaa tnke paa Dem og tidt sende en lille Brevdue!

Vi mdes nok, i Lisabon, i Danmark - eller hos Gud, det er jo Reiser man gjr i en hast, isr den sidste! hrer De engang at jeg er flyvet bort, eller som de kalde det dd, da skal De smile venligt - thi jeg har det da bedst, jeg er for eensom og for fremmed i Norden, jeg faaer det ethvert andet Sted bedre. - Dog vi mdes nok paa Jorden, om et Aar eller to Gud hvormeget kan ikke oprulle i den Tid! for Dem troer jeg et stille, hyggeligt Liv, i varmt Solskin og hos milde Ansigter; jeg gaaer derimod paa den store Livsse, hvor jeg selv maa vre baade Capitain og Kahytsdreng! - jeg gad igrunden snart kjende Enden paa mit Livs Eventyr! Jenny Lind1444 fik jeg endnu igaar intet Brev fra, hun forgudes og bekrandses hver Aften i Stockholm, den ene Fest for hende aflser den anden. Jeg sidder paa et lille Kammer i Kjbenhavn, og spiser et Par Gange, som andre fattige Studenter, ude hos Familier! - Vore Veie gaae jo saaledes vidt fra hverandre! Hrer De paa Grndsen af Tydskland1445 noget om min Roes i det store romerske Rige, da vil De forstaae hvad Bermmelse er naar De tnker paa hvorledes jeg har det! - Jeg siger Dem Alt dette om mig for at De skal fle at ihvormeget De i Deres Stilling kan nu srge over, De dog maa huske hvorledes een af de Lykkelige, som Folk kalde mig, have det. Vi gaae alle med tunge Blylodde om Hjertet! - Flyv nu saa glad og tilfreds De kan! bliv os frisk og vel og skriv snart - ogsaa til mig! Efter Nytaar sendes Dem mine Eventyr og Biographien,1446 om denne vil De allerede nu i Hamborg, tidligere, end jeg, hre naar den kan udkomme; lad Deres Broder ikke glemme Bog-Pakken til Oldenburg1447 og Brevet til Lenz.1448 Lev vel! lev vel! Broderen!

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter