Dato: 28. juli 1843
Fra: H.C. Andersen   Til: Louise Collin, g. Lind
Sprog: dansk.

Brev nr. 32

Fra H.C. Andersen til Louise Lind, f. Collin den 28. juli 1843.397

Glorup den 28 Juli 1843.398

Dette Brev vil komme i Deres Hnder den 3die August; det skal da sige Dem at De levende er i min Tanke, at jeg i mit stille Sind lyknsker Dem til denne Dag, at De er mig kjr, som De er Deres Brdre! Det gjr mig ondt at jeg ikke er i Byen for at lgge min fattige Skjrv ved siden af Familien og Venners Festgave, men jeg vil gjre det senere. Naar De lser mit Brev er jeg Dem nrmere, end nu jeg skriver det, jeg er da, om Gud vil, paa samme Landjord, som De, jeg vandrer om i Haven eller Skoven ved Bregentved; lnge bliver jeg der ikke; det er min Agt at komme til Byen saaledes at jeg kan vre med at feire Jonnas og hendes Moders Fdselsdag, de flge jo lige oven paa hverandre.399

Jeg har allerede tumlet mig en Deel i denne Sommer; faaet saa ypperligt tittet ind i flere Familieliv; jeg lser saaledes til Examen i Menneske Kundskab og haaber at bestaae mig, skjndt De og Deres Sster ere strnge Dommere! Ahasverus400 er jeg alt rykket betydeligt frem i, jeg er i fjerde Afdeling og den hele Bog bliver kun fem; en heel ny Roman401 crystalliserer sig i min Tanke, jeg vil nedskrive den naar frst Ahasverus er fuldendt. Det vil blive en Roman for Dem og Ingeborg Senior, det bliver Mennesker og kun faae Naturskildringer. Er det saaledes vi ville have det?

Hils den lille Ingeborg, jeg tnker tidt paa hende, naar vi nu mdes igjen, i den lange vaade Vinter, naar det blser og er mrkt skulle vi forny vort Bekjendtskab. Lind leger vel smukt med hende, mon han fra sin Qvist, over de grnne Grene, nogensinde sender en Tanke til Poeten! Theodor lnges jeg tidt meget efter, siig ham det, gid vi snart kunde vandre sammen langs Seine-Strmmen.402 Nyt har jeg ikke at fortlle Dem, at sende Dem et Digt er jo ogsaa noget gammelt, altsaa Lev vel! jeg glder mig ret til at see Dem og det Eneste der gjr mig Opholdet i det skikkelige Kjbenhavn udholdelig er at leve med det collinske Huus hvori De jo er een af Grundsttterne! Nu Gud velsigne og glde Dem!

Broderen!

[Udskrift]

Til Fru Louise Lind fdt Collin i Kjbenhavn

Tekst fra: Ejnar Askgaard